Lūdz

Tu vari atbalstīt draudzi ar savām lūgšanām! Pateiksimies ar lūgšanām par draudzes mācītājiem, kalpotājiem, cilvēkiem, projektiem, kuros draudze ir iesaistīta. Draudzē “Prieka Vēsts” tic lūgšanu spēkam. Lūgšana ir kā neredzams ierocis, kura augļi ir redzami reālajā pasaulē.

Kalpo

Kalpošana ir veids, kā tu vari atbalstīt draudzes darbu palīdzot praktiskā veidā. Vienkāršākais veids kā palīdzēt kalpojot, ir piesakoties “Prieka Vēsts” sapņu komandā. Draudzes darbā vienmēr ir kur pielikt roku, tādēļ tev ir iespēja palīdzēt arī uz atsevišķiem projektiem un pasākumiem. Ja redzi iespēju palīdzēt, bet neatrodi atbilstošu kalpošanu, tu vienmēr vari rakstīt savus priekšlikumus uz [email protected]

Atbalsti ar savām finansēm

Draudzes darbu vari atbalstīt arī ar savām finansēm. Viss draudzes “Prieka Vēsts” darbs tiek finansēts ar draudzes apmeklētāju ziedojumiem. Draudzes sapņi ir lieli un redzējums plašs, tādēļ tavs finansiālais atbalsts vienmēr būs ļoti novērtēts. Vairāk par draudzes finansējumu.

PayPal ziedošanas poga:

Ziedojumu konts:

Kristiešu draudze “Prieka Vēsts”
Reģ. Nr. 90000083853

SEB Banka:
SWIFT kods: UNLALV2X
EUR konts: LV71UNLA0050017707117
USD konts: LV89UNLA0034101303101

DnB NORD Banka:
SWIFT kods: RIKOLV2X
EUR konts: LV78RIKO0002013047073

Maksājuma mērķis (jānorāda): ZIEDOJUMS