Iekšējās kārtības noteikumi
Svētdienas skolas / PV pusaudžu nodarbībās

 

1.    Ap plkst. 12.00 pēc uzaicinājuma bērni dodas uz sv.skolu, pusaudžu nodarbībām. Skolotāji sagaida pamatstāva foajē.

2.    Bērnam jāklausa skolotāji un jāciena pārējie bērni.

3.    Ja bērns nodarbību laikā saņem trīs aizrādījumus, viņu aizved pie vecākiem uz dievkalpojumu.

4.    Bērnam saudzīgi jāizturas pret draudzes inventāru.

5.    Bērnam uz nodarbībām jāierodas tīram, kārtīgam un veselam. Līdzi jābūt maiņas apaviem!

6.    Vecākiem pēc dievkalpojuma uzreiz jāierodas pakaļ savam bērnam (attiecas uz vecumu no 3 līdz 10g.). Skolotājs nedrīkst ļaut bērnam pašam doties pie vecākiem. Ja vecāks nebūs ieradies pēc sava bērna 20 min. laikā, bērns tiks aizvests pie nama dežuranta.

7.    Vecākam jānodrošina, lai bērnam uz grupu nodarbībām būtu līdzi svētdienas skolas grāmatiņa. Uz bērnu dievkalpojumu grāmatiņu līdzi ņemt nevajag.
Pusaudžiem PVP klade jāņem līdzi uz 2 un 4 svētdienu.

8.    Bērniem sākot no 7 gadu vecuma uz nodarbību jāņem līdzi Bībele.

UZMANĪBU! Dievkalpojuma laikā bērni nedrīkst atrasties draudzes pagalmā un bērnu rotaļu laukumā!