pv_2015_751

PAR BĪBELES SKOLU

Bībeles skola ir veidojusies un augusi reizē ar draudzi. To raksturo Dieva mīlestība, ticības gars un sadraudzība; praktisks, svaidīts Vārds un sistematizēta mācība, kas ienes skaidrību daudzās dzīves sfērās.

“Ja jūs paliekat Manos vārdos, jūs patiesi esat Mani mācekļi, un jūs atzīsit patiesību,
un Patiesība darīs jūs brīvus.” /Jņ.8:31, 32/

Atbrīvot var tikai tā patiesība, kuru tu atzīsti. Tāpēc Bībeles skola ir vieta, kur Svētā Gara spēkā varam izprast Dieva gribu, kārtību un piedzīvot, kā pašu dzīves tiek izmainītas.

MĀCĪBU TĒMAS

Atgriešanās no nedzīviem darbiem Dziedināšana
Kristības. Augšāmcelšanās. Tiesa. Lūgšana
Uzvarošā ticība Svētais Gars un Viņa vadība
Dieva labestība Ticīgā vara
Gars, dvēsele un miesa Finansiālā labklājība
Dieva Vārds Izraēls – cilvēces likteņa atslēga
Jēzus dzīve un kalpošana Liecinieka vēsts
Attiecības ar Dievu Derība un tās veidi
Attiecības draudzē

MĀCĪBU LAIKS UN REĢISTRĀCIJA

MĀCĪBU LAIKS
Janvāris – Marts
Pirmdienās, otrdienās 18:00 – 21:00

PIETEIKŠANĀS
Lai iestātos Bībeles skolā “Prieka Vēsts”, lūdzam aizpildīt aptaujas anketu, kurā informējat par savu nopietnu vēlmi piedalīties Bībeles skolā. Reģistrācija Bībeles skolai sāksies pēc visu aptaujas anketu apkopošanas.

DISCIPLĪNA UN KĀRTĪBA

Bībeles skolas laikā no studenta tiek sagaidīts patiess kristieša cienīgs dzīvesveids. Nedrīkst lietot alkoholu, smēķēt vai atrasties ārlaulības dzimumattiecībās.

Bībeles skolas audzēkņiem ir jāievēro sekojošais:

Mācību diena sākas ar lūgšanu un slavēšanu, pēc tam seko trīs 45 minūšu mācību stundas, kuru laikā ieeja zālē ir slēgta.

PASNIEDZĒJI