pv_2015_751

Tu atzīsi patiesību un patiesība tevi atbrīvos!  Tu atzīsi patiesību un patiesība tevi atjaunos!
Tu atzīsi patiesību un patiesība tevi apbruņos! Un tev atliks tikai dzīvot patiesībā.

PAR BĪBELES SKOLU

Bībeles skola ir veidojusies un augusi reizē ar draudzi. To raksturo Dieva mīlestība, ticības gars un sadraudzība; praktisks, svaidīts Vārds un sistematizēta mācība, kas ienes skaidrību daudzās dzīves sfērās. Bībeles skola ir vieta, kur Svētā Gara spēkā varam izprast Dieva gribu, kārtību un piedzīvot, kā pašu dzīves tiek izmainītas.

Bībeles skola tiek organizēta katru gadu no janvāra līdz martam. Informācija par pieteikšanos tiek laicīgi izsludināta mājas lapā un ziņojumos. 

Bībeles skolā apgūsi 22 tēmas 22 dienās no janvāra līdz martam. Nodarbības norisināsies pirmdienās un otrdienās no 18:00 līdz 21:00.

MĀCĪBU TĒMAS

Dieva Raksturs Mūžīgā dzīvība
Kas ir Jēzus Gars+Dvēsele+Miesa
Dieva Vārds Domas, iztēle
Svētais Gars Izteikto vārdu spēks
Ticība Aicinājums
Ticīgā vara / Izvēles spēks Nodošanās
Lūgšana Māceklība
Pielūgšana Taisnošana / Atjaunošana
Svētā Gara vadība  Derība
Brīvība Dziedināšana
Labklājība


DISCIPLĪNA UN KĀRTĪBA

Mācību diena sākas ar lūgšanu un slavēšanu, pēc tam seko trīs 45 minūšu mācību stundas, kuru laikā ieeja zālē ir slēgta.
Bībeles skolas laikā no studenta tiek sagaidīts patiess kristieša cienīgs dzīvesveids. Nedrīkst lietot alkoholu, smēķēt vai atrasties ārlaulības dzimumattiecībās.

Bībeles skolas audzēkņiem ir jāievēro sekojošais: