MĀCĪBU LAIKS UN REĢISTRĀCIJA

Pieteikšanās 2019. gada “Prieka Vēsts” Bībeles skolai līdz š.g. 23. decembrim, aizpildot iestāšanās anketu Info centrā un iemaksājot reģistrācijas maksu 5,-Eur.
Mācību laiks: pirmdienu, otrdienu vakari no 18:00 līdz 21:00 (mēneša mācību maksa 25,- Eur)

DISCIPLĪNA UN KĀRTĪBA

Bībeles skolas laikā no studenta tiek sagaidīts patiess kristieša cienīgs dzīvesveids. Nedrīkst lietot alkoholu, smēķēt vai atrasties ārlaulības dzimumattiecībās.

Bībeles skolas audzēkņiem:

Mācību diena sākas ar lūgšanu un slavēšanu, pēc tam seko trīs 45 minūšu mācību stundas, kuru laikā ieeja zālē ir slēgta.

PIETEIKUMA ANKETĀ SNIEGTO DATU IZMANTOŠANAS MĒRĶI

Bībeles skolas dalībnieku dati tiek ievākti un apstrādāti šādiem mērķiem:
1. Bībeles skolas mācību procesa organizēšanai.
2. Komunikācijai ar Bībeles skolas dalībniekiem, informējot par aktualitātēm un pēdējā brīža izmaiņām.
3. Pēc iespējas labākas un pilnvērtīgākas apmācības nodrošināšanai katram dalībniekam.
4. Mācību materiālu nodrošināšanai.
5. Skolas dalībnieku drošībai un identifikācijai.

Bībeles skolas dalībnieku sniegtie dati ir konfidenciāli un tiks izmantoti vienīgi Bībeles skolas vajadzībām. Datiem piekļūt var tikai Bībeles skolas vadītāji un sekretāre. Dati tiks glabāti vienīgi tik ilgi, lai tiktu izpildīti to ievākšanai izvirzītie mērķi.

 

Neskaidrību gadījumā rakstiet uz [email protected] (norāde: “Bībeles skola 2019”) vai zvaniet uz draudzes biroju:  t. 67543044

Bībeles skola 2019