“7 lietas, kuras jāmāca bērniem” ir Rika Rennera semināru par vecāku iesaisti bērnu dzīvē atreferējums. Šī atreferējuma publicēšanas mērķis bija motivēt vecākus aktīvāk iesaistīties savu bērnu dzīvē un novērtēt, cik pozitīva ietekme viņiem var būt bērna personības attīstībā.

Ne visas rakstā izteiktās domas, bez autora komentāra un skaidrojuma, ir pedagoģiski pamatojamas un neatspoguļo teoloģiskās patiesības, kā arī nepārstāv draudzes “Prieka Vēsts” viedokli, tādēļ šis raksts drīzumā tiks pārstrādāts un pārpublicēts ar labojumiem.