2016_pludmale

Pasaules vēsturē daudzi ir centušies atnest pilnīgu labklājību un mieru pasaulē, tomēr nevienam tas nav izdevies. Atbilde ir pavisam vienkārša. Mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Tas arī viss. Visi kari un izlietās asinis, visas sāpes un ciešanas beigtos, ja cilvēki rīkotos tā, kā mācīja Jēzus – mīlētu savu tuvāko. Censties izprast, kādēļ mēs neesam spējuši to paveikt līdz šim, nav vērts. Mēs varam kontrolēt tikai to, ko paši darām savās dzīvēs, un to, kā mēs ietekmējam tos, kuri ir mums apkārt.

Cilvēku dēvē par savtīgu nevis tāpēc, ka viņš dzenas pēc sava labuma, bet tādēļ, ka atstāj novārtā savus līdzcilvēkus.

Ričards Vatelijs, Britu Teologs (1787-1863)

Kā izskatās sava tuvākā mīlēšana? Ja tavi trīs tuvākie kaimiņi būtu krievs, soms un ķīnietis, vai tev būtu jāmācās trīs dažādas valodas, lai varētu efektīvāk komunicēt ar viņiem? Vai viņiem būtu jāapgūst kurzemnieku akcents, lai spētu labāk saprasties ar tevi? Varbūt jums vajadzētu izveidot futbola komandu un nosaukt to par “Latviju”. Visas šīs domas ir pozitīvas, bet tas nav tas, kas vajadzīgs. Savu līdzcilvēku mīlēšana ir kas vairāk, kā tikai pasveicināt savus kaimiņus, kad mēs viņus satiekam. Mīlēt savus līdzcilvēkus nozīmē kalpot viņiem. Paskatīsiemies uz dažiem no veidiem, kā mēs varam to darīt!

1. Esi dāsns

Mums ir ļoti daudz, ko varam dot citiem, un visas šīs lietas neko nemaksā. Mūsu laiks, talanti, laipnība, līdzjūtība, prieks un lūgšanas – visas ir paredzētas, lai, paši saņēmuši, mēs tās dotu tālāk. Mums vajadzētu būt devīgiem arī ar mūsu finansēm, pat ja tās ir nelielas.

2. Esi ētisks

Ja cilvēks iegūst visu pasauli, bet pazaudē savu dvēseli, ko tad viņš ir ieguvis? Daudzi cilvēki melos, krāpsies, lūgsies, zags vai aizņemsies, lai iegūtu vairāk. Daudziem konfliktiem vēsturē saknes bija tieši šādās lamatās. Lai tu būtu cilvēks ar augstu ētiku, tas pieprasa gatavību upurēt personīgo materiālo ieguvumu, kad tādi panākumi šķērso morāles vai cilvēcīgas cieņas līniju. Nospraud augstus standartus un paliec uzticams tiem.

3. Esi godīgs

Izvērtē visas lietas un cilvēkus godīgi. Mums nevajadzētu būt kritiskākiem pret nabadzīgo viņa situācijas dēļ un augstāk vērtēt bagāto. Tikai cilvēka raksturam vajadzētu noteikt, kā mēs viņu vērtējam. Esi godīgs visā, ko tu dari.

4. Esi laipns

Kādreiz viena no grūtākajām lietām, ko dzīvē darīt, ir smaidīt. Mūs ieskauj pasaule, kas piepildīta ar naidu, sarūgtinājumu, greizsirdību, skaudību un vardarbību, un mums par to jāsmaida? Laipnībai, kas tiek nodota citiem, kad mēs patiesi priecājamies un smaidām, ir milzīga ietekme. Laipnība un līdzjūtība ir divi no spēcīgākajiem ieročiem. Lieto tos ikdienā.

5. Esi mierīgs

Mēs visi esam bijuši sarūgtināti un esam turējuši dusmas sevī. Iespējams pat esam plānojuši atriebību kādā savas dzīves posmā. Visas šīs lietas vairo negatīvismu un rada nebeidzamu konfliktu. Piedod. Atlaid to vaļā. Ik dienu mums pienāktos nomesties uz ceļiem lūgšanā, lai ne vien lūgtu piedošanu par saviem grēkiem, bet arī palīdzību piedot citiem. Tavai dzīvei nav jābūt brīvai no problēmām, bet tavā dvēselē ir jāmājo mieram.

6. Esi ieinteresēts

Visiem cilvēkiem ir problēmas, grūtības un sāpes. Neesi tik aizrauts ar sevi, ka palaid garām iespējas aizskart citu cilvēku dzīves. Ja viņi zinās, ka tev rūp, cilvēki uzticēsies tev. Uzklausi, iedvesmo, stiprini un izaicini. Jēzus atnāca, lai meklētu un glābtu pazudušos – mums arī vajadzētu.

7. Esi lūdzējs

Ja mūsu labo darbu ceļu neizlauž lūgšana un nepavada mīlestības pilna sirds – tie nelīdzēs ne nieka. Lūgsim par sevi, par tiem, kas augstos amatos un cilvēkiem, kuru dzīvēm Dievs dos mums pieskarties. Patiesa sāpe un lūgšana par līdzcilvēkiem ir atmodas priekšvēstnesis. Lūgsim – tad mums taps dots.