2020_draudze_02

Laiki mainās, bet aicinājums paliek!

Šodien, vairāk kā agrāk, cilvēkiem vajadzīga prieka vēsts dotā cerība un mierinājums. Tāpēc laikā, kad tradicionālie evaņģelizācijas veidi nav iespējami, Dieva Gars turpina darboties, palīdzot mums atrast jaunas iespējas. Ja agrāk pat kara laikā draudzes bija pilnas, tad šodien mēs piedzīvojam citādu karu, kad kristieši nevar satikties. Taču tas neatņem draudzes iespēju būt par svētības nesēju pasaulei. Jo draudze jau nav ēka vai svētdienas klubiņš, bet dzīvs organisms.

Mēs šobrīd esam līdzīgi Apustuļu darbu draudzei, kura, padzīta no sinagogām, aiznesa glābšanas vēsti visā pasaulē.

Arī šodien Dievs vēlas tā mūs lietot. Jā, situācija ir unikāla. Sabiedrības aizsardzības dēļ personīgs kontakts ir ierobežots. Tāpēc jautājums – kā, lai aizsniedzam cilvēkus, kurus nedrīkstam satikt?

Dievam šī pandēmija nav pārsteigums. Mums ir pieejami instrumenti, kas nebija iepriekšējām paaudzēm. Tāpēc izmantosim visas digitālās platformas un tradicionālos medijus, lai aizsniegtu cilvēkus, gan tuvumā, gan tālumā. Draudze esam mēs ar tevi, un mums ir jārūpējas par vientuļajiem un izolētajiem šajā laikā. Draudzei, mums ar tevi, ir jābaro izsalkušie ne tikai ar dienišķo maizi, bet jāsniedz arī mierinājums un iedrošinājums.

Negaidītie apstākļi daudziem cilvēkiem sagādā ļoti lielu spriedzi un nopietnas problēmas ne tikai fiziskā sfērā. Labā ziņa ir tā, ka Dievam ir atbilde un glābšanas plāns ikvienam! Mums tas jādara zināms mūsu līdzcilvēkiem.

Ko praktiski varam darīt?

1. LŪDZ! Lūdz par savas valsts vadītājiem, par draudzes locekļiem, kuri saskaras ar lieliem izaicinājumiem. Pateicies par apsardzību, iedvesmu, spēku un to, ka Dievs atver iepriekš nesaskatītas durvis. Lūdz vienatnē. Lūdz kopā ar saviem bērniem. Lūdziet Skype lūgšanu sapulcēs. Lūdz mēlēs. Lūdz, runājot pa telefonu. Dari visu, kas strādā, tikai nepārstāj lūgt.

2. IEDROŠINI! Padod labas ziņas draudzes locekļiem, kaimiņiem un kalpotājiem. Uzzini, kādas ir viņu vajadzības un piedāvā palīdzēt, ja iespējams. Vai Dievs tevi ir svētījis ar līdzekļiem? Padomā, kā šos līdzekļus vari lietot, negaidot, līdz kāds tev to prasīs. Dalies ar ēdienu, roku dezinfekcijas līdzekļiem, visu, ar ko tu vari svētīt citus.

3. ESI RADOŠS! Organizē sociālās distancēšanās pielūgšanas brīžus laukā, kur daži cilvēki var satikties, ievērojot 2m attālumu vienam no otra, lai kopā pielūgtu. Izmanto mājapmācības laiku, lai mācītu bērniem par Dievu un Viņa aicinājumu.

4. RUNĀ PAR DZĪVES JĒGU. Šis ir laiks, kad cilvēki aizdomājas par nāvi un viņiem ir jautājumi par dzīves jēgu. Neļaujies tikai sarunām par vīrusu. Uzdod  jautājumus par dvēseli un esi atvērts atbildēt uz cilvēku jautājumiem.

Tātad:

Parūpējies, lai Dieva Vārds būtu pieejams cilvēkiem. Taisi video, mākslas darbus, uzrunas, mūziku un izplati to. Lieto visas iespējamās digitālās platformas, lai aizsniegtu cilvēkus, kā kaimiņus, tā arī tos, kuri atrodas tālumā.

Dieva Vārds nav saistīts. Pieņemot personīgās brīvības ierobežojumus sabiedrības labā, mēs varam būt par gaismu, ticot neierobežotajam Dieva Vārda spēkam, kas aizsniedz cilvēkus, lai kur tie arī būtu.