“Cerība bērniem” ir biedrība, ko nodibināja un vada dažādu draudžu un denomināciju kristieši. Mūsu motivācijas un iedvesmas avots ir tīrā, beznosacījumu, pašupurējošā un visu apklājošā Dieva mīlestība. Biedrība ir izveidojusi trīs dienas centrus bērniem trīs Latvijas pilsētās, kā arī ģimeņu atbalsta centru Rīgā.

Dienas centri

Latvijā ir pārāk daudz bērnu, kuri dzīvo nabadzībā, un bērni pret kuriem ģimenē izturas nevērīgi un/vai kuri pakļauti vardarbībai. Mūsu dienas centri sniedz palīdzību un patvērumu riskam pakļautiem bērniem, nodrošinot drošu un draudzīgu vidi, kur viņi pēc skolas var saņemt visu nepieciešamu atbalstu emocionālai un fiziskai attīstībai. Dažiem bērniem centriņš ir otrās mājas, bet dažiem tās ir pirmās un vienīgās.

Ir bērni, kas pirmo reizi dienā paēd tikai tad, kad ierodas mūsu dienas centrā.

Bērnam, kam ir slikti sadzīves apstākļi, parasti ir grūti apgūt skolā mācīto un izpildīt mājasdarbus, un izglītošanās nereti kļūst par ārkārtīgi negatīvu pieredzi. Centra darbinieki gādā par to, lai bērniem būtu pieejami visi nepieciešamie materiāli un vajadzīgais apģērbs skolai, katru dienu palīdz bērniem veikt mājasdarbus un regulāri sazinās ar skolotājiem. Papildus tam mēs palīdzam aizsargāt bērnus, mācām viņiem pašiem aizsargāt sevi un iedrošinām uzlabot gan sekmes, gan uzvedību, taču vienlaikus rūpējamies par to, lai bērniem būtu iespēja arī atpūsties un priecāties par dzīvi. Mēs cenšamies panākt, lai bērni justos īpaši un mīlēti, ieklausāmies viņu priekos un bēdās, kopā ar viņiem lūdzam un lasām Bībeles stāstus.

Ģimeņu atbalsta centrs

Jau pirmajos „Cerība bērniem” darbības gados mēs sapratām, ka daudz vērtīgāk ir atbalstīt vecākus, kas ir noguruši cīnīties un padodas, sāk lietot alkoholu, narkotikas utt., nonāk līdz nervu sabrukumam vai atstāj novārtā ģimeni, nekā pēc tam glābt bērnus, kas cieš no vecāku bezcerīguma sekām.

Ģimeņu atbalsta programma tika izveidota, lai palīdzētu ģimenēm krīzes situācijās,

Audžuģimenes

Vēl viens biedrības darbības aspekts ir palīdzība audžuģimenēm. Mēs saprotam, ka reizēm – lai cik sāpīgi tas arī nebūtu – bērni diemžēl ir jāizņem no viņu bioloģiskās ģimenes, jo situācija tajā nav labvēlīga. Audžuģimene dod iespēju bērnam vismaz neilgu laikposmu uzturēties drošā un mīlošā vidē.

Mēs cenšamies iedrošināt arvien jaunas ģimenes apsvērt iespēju kļūt par audžuvecākiem, kā arī nodrošinām mājokli, materiālo un morālo atbalstu tiem, kas ir gatavi uzņemties šo darbu un ziedot savu dzīvi bērnu audzināšanai.


Mēs ticam, ka kopā ar Dievu visas lietas ir iespējamas. Priecāsimies, ja paturēsiet mūs savās aizlūgšanās un iespēju robežās atbalstīsiet. Biroja adrese: Dzirnavu 119–30, Rīga, tālr. 27711245

Biedrības konts ziedojumiem:
SEB Banka
IBAN: LV93UNLA0002005469960

Vairāk par biedrību “Cerība bērniem” lasi viņu mājas lapā.