2015_02_12_draudzescilveki2

Atskats 2014. un neliels ieskats 2015. gadā

Mēs esam iegājuši 2015. gadā! Tas nozīmē, ka viens pilns gads – Dieva žēlastības piešķirtais laiks, atkal ir pagājis. Ir svarīgi saprast, kā mēs esam apsaimniekojuši šo dārgo Dieva dāvanu un, cik daudzas no dotajām iespējām esam izmantojuši, un kā skatāmies uz jauno gadu, kurā ieejam. Mums visiem bija doti 12 mēneši, 52 nedēļas un 365 dienas.

2014. gada sākumā Dievs sūtīja vārdu – lai uzticamies Jēzum, sludinām Kristu un dzenamies pēc Debesu Valstības. Viņš solīja, ka mēs nepaliksim kaunā un atgādināja, ka lai gan mēs dzīvojam mainīgā un nepastāvīgā pasaulē, Viņš ir nemainīgs, Viņš nepārdomā, neatkāpjas un nepārveidojas. Dievs aicināja mūs ciešā sadraudzībā ar Sevi un Kristus miesu ­ brāļiem un māsām. Kāds šis gads ir bijis mums? Un kādu redzam nākamo gadu, to jautājām vairākiem draudzes cilvēkiem.

Valters (Muzikālās daļas vadītājs): Gads mums bija žēlastības gads, bet ne pasīvs, lai zvilnētu pludmalē, bet laiks, lai sagatavotu savus ieročus un bruņas jauniem izaicinājumiem. Šis gads bija laiks sakārtot savas prioritātes, nostiprināt pozīcijas, un sagatavoties īstā laikā sadzirdēt un izpildīt Dieva gribu. Ticu, ka 2015.gads būs izaicinājuma gads. Laiks, kad mums vajadzēs pielietot gara ieročus un darbināt ticību. Ticu, ka uzvarēsim visas cīņas un būsim draudze, kas visu visur piepilda.

Normunds (mācītāja palīgs): Šis bija attiecību gads. Dievs ir strādājis daudz dziļāk par redzamo ­ darījis izmaiņas pie mūsu sirdīm, savstarpējās attiecībās un mainījis mūsu skatu par rītdienu. Mēs esam sijāti un mūsu motivācijas pārbaudītas. Esam gājuši cauri laikam, kad savu uzticību Kristum varējām parādīt attieksmē pret Viņa cilvēkiem. Es ticu, ka 2015.gadā mēs būsim daudz drosmīgāki, jo Kristus evaņģēlija cienīgie nebīstas! Ar savu uzvaras saucienu mēs liksim ienaidniekam atkāpties. Mēs iesim kopīgā uzvaras gājienā!

Ariadna: Lai gan draudzē esmu tikai piecus mēnešus, aizvien vairāk pārliecinos, ka esmu īstajā vietā un īstajā laikā. Pēc pirmās vizītes šajā draudzē, tā likās tik liela, ka nospriedu ­ būs grūti iekļauties. Likās, ka pazudīšu pelēkā masā. Tāpēc biju pārsteigta cik ātri jau jutos pie jums kā mājās. Cilvēki ir tik atvērti un mīlestības pilni. Mani nebeidz pārsteigt cik tīra un neviltota ir draudzes komanda, un cik labi vienmēr viss ir noorganizēts un saplānots līdz pēdējam sīkumam. Mana draudze ir tik radoša un dod iespējas attīstīt talantus un dāvanas visās sfērās. Tā patiesi audzē līderus. Draudzes vadītāji aicina izkāpt no savas komforta zonas un ieraudzīt, cik vēl vairāk Dievs mums ir devis. Ja kādam liekas, ka viņš kaut ko dara jau izcili, vienalga viņam neļauj palikt viņa komfortā, bet viņš tiek vilkts laukā un iedrošināts nepalikt pie sasniegtā, bet attīstīt sevi vēl, jo vienmēr ir kur tiekties!

Olita (Atbild par mazajām grupām un jauno kristiešu darbu): Prieks bija redzēt cilvēkus, kas rāvās, lai kalpotu Tam Kungam. Šis bija Dieva spēka un attiecību gads. Šis bija mūsu nodošanās gads. Kā draudze mēs uzticējāmies un nodevām sevi Dievam. Ļāvām pārmeklēt un šķīstīt mūsu sirdis. Jaunajā gadā mēs būsim vēl aktīvāki, vienā rokā turot šķēpu un cīnoties, bet ar otru ceļot Tā Kunga namu. Es ticu, ka mēs celsimies un celsim. Tas ir mobilizācijas gads. Mēs aizstāsim katru “es nevaru” ar ­ ”es varu un gribu celt tā Kunga namu. Es gribu darīt. Es gribu, lai Debesu valstība izplešas.” Mēs ieņemsim pilsētu pēc pilsētas tur, kur Tas Kungs mūs sūtīs.

Anitra (mūziķe): Viss, ko ceļ un vada pats Tēvs ir spēcīgs. Un tāda ir mana draudze. Tā ir brīnišķīga. Pa šo gadu arvien vairāk iemācījāmies nolikt malā savas skriešanas, lai tuvotos Jēzum un turētu Viņu it visā par dārgāko pērli. Mūsu mācītāji tik ļoti ieklausās visā, kas nāk no Dieva sirds, un tas, kā viņi seko Dievam, iedvesmo arī mūs sekot un paklausīt Viņam. Mēs esam kļuvuši draudzīgāki, labestīgāki, pacietīgāki un galvenais, vēl vairāk ieraugam viens otrā Dieva darbu. Mēs mīlam Jēzu, savu draudzi un mūsu mācītājus!

Laine: Šis gads man bija pārmaiņu gads, pirmkārt ­ no cilvēka, kas domāja bezcerīgas domas, tagad esmu tāds, kurš ar smaidu var izdzīvot un izbaudīt katru dienu, jo manā dzīvē ir ienācis Jēzus. Apzinājos, ka esmu kautrīga meitene tāpēc biju pārliecināta, ka draudzē paslēpšos kaut kur maliņā un baudīšu Dieva klātbūtni, bet liels bija mans pārsteigums, kad jaunieši nāca man klāt, aicināja sēdēt kopā un apmeklēt jaukus pasākumus. Šajā gadā jūs draudze esat man rādījuši ko nozīmē Kristus mīlestība praktiski.

Rebeka (Pusaudžu darba vadītāja): Pusaudžu kalpošanā gads bija uzticības veidošanas gads, daudzi pusaudži sākuši kalpot un iejutušies draudzes dzīvē. Mūsu mērķis ir palīdzēt viņiem kļūt stabiliem attiecībās ar Dievu un ieraudzīt savu aicinājumu. Solīti pa solītim mums tas izdodas. Paldies lieliskajai komandai un draudzei par atbalstu! Draudze šajā gadā man kļuvusi daudz mīļāka un es jūtu, ka mēs visi pieaugam Kristū. Es redzu ka šajā gadā draudze vēl vairāk sapņo un atnes Debesu valstību vietās, kur ir Prieka Vēsts vēstneši.

Inese (Tulkošanas kalpošana): Tulkiem šis gads bija enerģisks un darbīgs. Visu laiku acu priekšā paturējām mērķi ­ kļūt pilnīgākiem tajā, kā kalpojam cilvēkiem, kuri nesaprot latviešu valodu. Kalpošanai ir pievienojušies jauni un dedzīgi kalpotāji, esam ļoti pateicīgi arī par tiem, kas to dara jau gadiem! Paldies mūsu klausītājiem par atbalstu un uzmundrinājumu. Visi kopā esam pateicīgi par iespēju kalpot un to ļoti augsti vērtējam!

Vladislavs (atb. par darbu Krīzes centros): 2014. gads man bija pārmaiņu un neiedomājamu brīnumu gads. Dievs mācīja cieši satvert Viņa roku un neskatīties uz apstākļiem. Viņš deva man ģimeni un atbildēja uz daudzām, sen izlūgtām lūgšanām. Draudzē šis bija svarīgs laiks, lai mēs atklātu to mīlestību ar kādu Jēzus mūs ir mīlējis, un lai arī mēs spētu tā mīlēt viens otru ­ Kristus miesu, un lai mēs šo mīlestību spētu nodot tiem, kas atrodas ārpus Kristus. Šis bija gads – kad Dievs cēla gaismā augoņus mūsos, lai mēs no tiem atbrīvotos un būtu šķīsti un nevainojami Viņa priekšā. Lai Dievs mūs varētu lietot jaunā, vēl neredzētā spēka un varas līmenī.

Džeina: Viss notika tik ātri un dabiski. Es pieņēmu Jēzu 2014.gada jūnijā. Spilgti atceros, ka pēc mēneša jau braucu ar pilnīgi svešiem jauniešiem uz centru un man bija jautājums – ko es šeit daru? Taču Dievs veda mani tālāk…, līdz kāds izteica: „Man sajūta, ka mēs jau esam pazīstami veselu mūžību”. Mans 2015. gads būs vēl spilgtāks, krāsaināks, ražīgāks, neaizmirstamāks, svarīgu notikumu pārpilns un galvenais, piepildīts ar Dieva klātbūtni. Es daudz mācīšos, strādāšu, kalpošu un būšu sadraudzībā ar Viņu.

Vineta (Slavēšanas kalpošana): gads bijis “ar raksturiņu”. Tas bija audzinošs, izteikti darbīgs un radikāls. Vārds ir uzrunājis ļoti nopietni un trāpīgi, neatstājot telpu kādām interpretācijām, atkāpēm vai vidusceļiem. Man patīk! Es ticu un ceru, ka šajā gadā mēs visi kļūsim vēl drosmīgāki un radikālāki par Jēzu ne tikai vārdos, bet savās domās, mazajās ikdienas izvēlēs un attieksmē pat pret sīkumiem un parādīsim savu mīlestību daudz labos un nesavtīgos darbos.

Matīss: Pagājušais gads bija tieši tāds kā mācītājs teica kādā lūgšanā: “Viss labais, ko esam saņēmuši ir no Tevis, pārējais, ne tik labais, to paši sapelnījuši”. Dievs uzrādīja lietas, kuras darījām nepariezi “uz savu galvu” un aicināja nākt atpakaļ pilnīgā uzticībā un paļāvībā uz Viņu. Dievs mūs gatavo kam lielam.

Dāvids (Jauniešu mācītājs): Aizgājušais gads bija izaugsmes un iespēju gads. Ir sākušās daudz jaunas kalpošanas, izauguši jauni līderi, daudzu dzīves ir izmainītas. Ticu, ka šis jaunais gads būs pieauguma gads! Mēs augsim arī skaitā, bet, kas svarīgāk, tieksimies pēc garīga brieduma, stāvot stabili uz nelokāmiem pamatiem un ceļot savas dzīves pretī Jēzum, lai esam Viņam līdzīgi.

Līga (mācītāja): Spēja sapņot, saņemt vīzijas – ir viena no vērtīgākajām dāvanām, kuru Dievs devis cilvēkam. Sapņi pieder tiem, kuri sargā ticību. Ticība redz tālāk un gaida vairāk par redzamo un dabiski saprotamo.

2015.gads būs sapņu realizācijas gads, – t.i. ticība darbībā, kā arī sējas gads – nākamiem gadiem un paaudzēm.

“Ko tu redzi, Jeremija?” “Es redzu mostošos mandeļkoka zaru ar ziediem.” /Jer 1:11/