Informācija svētdienas skolas dalībnieku vecākiem par aktuālo svētdienas skolā janvāra mēnesī.

Aktuālās rakstu vietas:

“Jo Es esmu Tas Kungs, jūsu ārsts.
2.Mozus 15:26

Viņš piedod visus tavus grēkus un dziedē visas tavas vainas.
Psalms 103:3