2017_kalposa

Dievam ir plāns katra ticīgā dzīvei un Viņš dod spējas, lai to, ko Viņš ir paredzējis, mēs varētu izdarīt. Šīs spējas mūsos iespējo Svētais Gars. Mēs visi piedzimām ar dažādiem talantiem, bet garīgās dāvanas mums tiek dotas brīdī, kad kļūstam Dieva bērni. Šo dāvanu potenciāls bieži ir novērojams jau bērnībā, tomēr Svētais Gars pārdabiskā veidā ticīgos dara spējīgus kalpošanai citā līmenī.

No vienas puses, garīgās dāvanas ir stipri pārvērtētas. Ar to domāju, ka bieži mēs nenovērtējam citus aspektus tajā, kā Dievs mūs ir veidojis, lai mēs spētu piepildīt Viņa nodomu. Viņš mums ir devis arī intereses, aizraušanās, talantus, unikālu personību un, protams, mūsu dzīves sastāv no pozitīvām un negatīvām pieredzēm, no kurām arī smeļamies iespaidus.

No otras puses, garīgās dāvanas ir pietiekami nenovērtētas, jo ļaujam mūsu nepiemērotības sajūtām mūs pārliecināt, ka neesam “apdāvināti”, lai gan Bībele skaidri pauž pretējo.

Garīgās dāvanas nav vienkārša tēma ikdienišķai sarunai starp ticīgajiem. Par šo tēmu sabiedrībā ir daudz viedokļu un dažādu domu. Ir vieni, kuri uzskata, ka noteiktas dāvanas pārstāja darboties līdz ar agrīno draudzi, bet citi apgalvo, ka visas dāvanas pastāv un darbojas arī šodien.

Rom 12:6-8 1 Kor 12:29-30 1 Kor 12:8-10 Ef 4 1 Kor 12:28
Pravietošana Apustulis Gudrības vārds Apustulis Apustulis
Kalpošana Pravietošana Atziņas vārds Pravietis Pravietis
Mācīšana Mācīšana Ticība Evaņģēlists Skolotājs
Iedrošināšana Brīnumdarīšana Dziedināšana Mācītājs Brīnumdarīšana
Došana Dziedināšana Brīnumdarīšana Skolotājs Dziedināšana
Vadīšana Runāšana mēlēs Pravietošana Žēlsirdība
Žēlsirdība Mēļu tulkošana Garu atšķiršana Vadīšana
Dažādas mēles Dažādas mēles
Mēļu tulkošana

Ļaujiet mums ieviest skaidrību šajā jautājumā, īpaši saistībā ar augstāk minēto sarakstu. Esam ietvēruši visus Bībelē minētos “sarakstus”, lai saraksts būtu pilnīgs, tomēr dažas no “dāvanām”, kā piemēram apustuļi, pravieši, evaņģēlisti, mācītāji un skolotāji patiesībā ir apdāvināti cilvēki, kuri doti draudzei, nevis dāvanas, kas dotas cilvēkiem.
Iemesls, kāpēc daudzi kristieši nevar sadzīvot, runājot par dāvanām, ir tas, ka mums ir sajūta, ka jāizveido pilnīgais dāvanu saraksts un noteiktais dāvanu kopums jādefinē pēc tā, kas aprakstīts Rakstos. Tomēr nešķiet, ka minētajās Rakstu vietās, apustulis Pāvils būtu centies izveidot vienu visaptverošu dāvanu sarakstu, bet tā vietā piedāvā dažus dāvanu piemērus. Citiem vārdiem sakot, noteikti ir arī citas dāvanas, kuras nav minētas Jaunās Derības Rakstu vietās.

Kā atklāt savas garīgās dāvanas?

Pirmais un populārākais ieteikums, kādu daudzi ir saņēmuši, ir izpildi testu. Un arī mēs to iesakām kā vienu no rīkiem, tomēr testu pildīšanas metodei ir daudz nepilnību. Tos veidojuši cilvēki, tie atspoguļo nepilnīga autora izpratni un skatījumu attiecībā uz dāvanām. Kad mēs koncentrējamies tikai uz garīgajām dāvanām, tas nepilnīgi prezentē kalpošanas spējas un iespējas, kādas Dievs mums devis. Jājautā, vai ir labāks ceļš? Kā tu vari atklāt savas garīgās dāvanas un likt tās lietā? Kā kristieši kalpoja Dievam pirms pirmais garīgo dāvanu tests tika izveidots?

Studē Rakstus
Iedziļinies augstāk minētajās rakstu vietās un lasi par aprakstītajām dāvanām, lai saprastu dāvanu nozīmi un apmērus. Lasi arī par to, kā apdāvināti cilvēki kalpojuši. Droši vien manīsi, ka lielākā daļa no agrīnajiem kristiešiem vienkārši metās kalpošanā, bet specifiskais process, kurā viņi pirms tam uzzināja par savām dāvanām, nav aprakstīts.

Ieraugi plašāku skatu
Akronīms GSSPP ir kopsavilkums par pieciem aspektiem, kā Dievs mūs ir veidojis, lai mēs kalpotu.

• G – Garīgās dāvanas
• S – Sirds. Tās ir mums Dieva dotas intereses un aizraušanās,
• S – Spējas, kas bieži iekļauj ne-garīgas, dabīgas dāvanas (talantus).
• P – Personība – unikālais veids, kā mēs domājam un attiecamies pret pasauli mums apkārt.
• P – Pieredze. Gan pozitīva, gan negatīva pieredze, kas rada mūsu izpratni, un ļauj mums izjust empātiju pret citiem un tiem kalpot.

Ja mēs koncentrēsimies tikai uz garīgajām dāvanām, mēs pieņemsim, ka tikai tiem, kuriem ir dāvana mācīt, vajadzētu mācīt Bībeli citiem. Bet palūkojoties uz to plašāk, mēs atklājam, ka kāds ar žēlsirdības parādīšanas dāvanu var mācīt citus no savas personīgās pieredzes, kā būt žēlsirdīgam. Citiem vārdiem, dāvanas pašas par sevi nenosaka, ko mēs varam darīt priekš Dieva.

Parunā ar gudriem ticīgajiem
Bieži vien labākais veidsm, kā noteikt, kā esam veidoti kalpošanai, ir paprasīt citiem ticīgajiem, kuriem ir bijusi iespēja redzēt mūsu dzīves un, kuri visbiežāk var apstirpināt patiesību par mūsu dzīvi, kuru mēs paši, iespējams, nenojaušam. Domāju, ka mēs vislabāk kalpojam, kad kalpojam līdzās citiem abpusēji veidojošās, labojošās un disciplēnojošās attiecībās.

Atbildi uz lielo “Ja nu” jautājumu
Ko tu gribētu darīt priekš Dieva, ja par resursiem nebūtu jāuztraucas un panākumi būtu garantēti? Tas, kā atbildam uz šo jautājumu, var mūs pamudināt doties pareizājā virzienā. Neuztraucies par to, kāda ir tava dāvana, lec iekšā tajā vietā un kalpošanā, kur sajūti pamudinājumu.

Lec iekšā un saslapini kājas
Citiem vārdiem, sāc kalpot. Neuzņemies ilglaicīgu kalpošanas nastu pirms atrodi to kalpošanu, kas tev tiešām der un, kur tu atrodi piepildījumu. Lai gan kādreiz ir jākalpo un jāpalīdz tur, kur ir vajadzība, ja ilgstoši kalposi vietā, kur nejūti aicinājumu, tu izdegsi, nogursi un jutīsies apjucis. Droši izmēģini dažādas kalpošanas, to darot, tu iepazīsi un atklāsi sevi un dāvanas, kas tevī liktas.

Dievs tevi ir veidojis kalpošanai un dzīvei ar jēgu. Tāpēc celies jau šodien, sāc darboties un esi gatavs pielāgoties, atļaujot Dievam mainīt tavus plānus, līdz atradīsi to saldo, apmierinošo, Dieva valstību izpletošo un Kristu godinošo vietu, kurai tu esi īpaši radīts.

Piedāvātie resursi:
ATMODAS vakars “Bagāti Dāvanās”
Grāmata S.H.A.P.E.
9 dāvanu tests
19 dāvanu tests

Avots: How to discover your spiritual gifts