DŽEINA – Man šī ir īpaša nedēļa, jo šie ir mani pirmie apzinātie Kristus Augšāmcelšanās svētki. Šos svētkus redzu kā gaismu tumša tuneļa galā, kā ceļu, kas pilnībā sagatavots no mūsu sirdīm līdz Radītāja godībai. Pabeigts process, lai ikviens no mums varētu personīgi nākt Viņa klātbūtnē.

ARIADNA – Ja Ziemassvētki nozīmē – mums dota cerība, tad Augšāmcelšanās svētki – viss ir piepildīts! Tas ir apliecinājums tam, ka Jēzus nav mirusi leģenda, bet Viņš ir Patiesība, Ceļš pie Dieva un Mūžīgā dzīvība katram, kurš Viņam tic. Pateicoties šim notikumam, es varu būt droša, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne varas, ne spēki, ne augstumi, ne cita kāda radīta lieta mani nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Kristū, mūsu Kungā!2015_svetki_02

JULIĀNA – Man Kristus Augšāmcelšanās svētki nozīmē, ka Jēzus ir dzīvs manā dzīvē un Viņš ir cerība arī tiem, kas Viņu vēl nepazīst, piedzīvot glābšanu un jaunu sākumu! Kristus ir spēcīgs augšāmcelt jebkuru situāciju un mainīt likteni! Tie ir prieka un gaviļu svētki!

VINETA – Tas nozīmē vairāk kā varētu ielikt vārdos – Uzvara pār tumsu, Dieva mīlestības triumfs, nāves un velna sakāve. Mirklis, kad Jēzus augšāmcēlās – kad sods, sāpes, lāsts tika dzēsti… Dieva mīlestības spēks atklājās tā maksimālajā izpausmē. Un tas viss – manis dēļ! Tas vienlaicīgi liek ”izkust” krusta priekšā aiz pateicības, lēkāt no prieka un raudāt aiz mīlestības. Tie man ir absolūti personīgi svētki, kuros mīlestība, prieks un vārdos neizsakāma pateicība Jēzum vienmēr ir dominējošās sajūtas.

ZANE – Dāvana, kas tika pasniegta, apņemot visu radību ar beznosacījuma Mīlestību. Pats Dievs apliecināja, cik ļoti mēs esam Viņam svarīgi, ne tikai ar Savu nāvi, bet augšāmceļoties un dodot mums no sava Gara, tā savienojot mūs ar Sevi. Katru reizi, svinot šos svētkus, manī skan prieka gaviles – cik labi, ka Jēzus patiesi ir dzīvs!2015_svetki_03

MARTA – Paldies! Paldies Dievam par to, ka Jēzus nomira un augšāmcēlās manis dēļ. Tas ir īpašs laiks, kad pārdomāju, ka Viņa nāve ir mana un visas radības Uzvara. Viņa upuris ir tik liels, ka mans – Paldies Viņam, ilgs visu manu dzīvi un mūžību!

DĀVIDS – Man tie nozīmē – Jēzus uzvaru pār Nāvi. Ka tagad arī man ir cerība, nākotne un spēks uzvarēt savā dzīvē. Kopš dienas, kad Kristus augšāmcēlās, būtībā katra diena man ir Augšāmcelšanās svētki. Šī patiesība nekad nenovecos un nezaudēs spēku – jo cilvēki visā pasaulē apliecina Jēzu par Kungu un piedzīvo Viņa augšāmcelšanās spēku.2015_svetki_04

KARĪNA – Šie svētki man nozīmē – uzvara! Uzvara pār slimībām, grūtībām, uztraukumiem, bailēm, skumjām, sāpēm, vientulību, atšķirtību, neveiksmēm, nabadzību, bezcerību, bezspēcību, gudrības trūkumu, šaubām un pat nāvi, jo Viņā man dota mūžīgā dzīvība! Jēzū es varu svinēt šos svētkus katru savas dzīves mirkli, jo tieši Lielajā dienā tas viss tika piepildīts!

LINDA – Dieva godības, spēka un mīlestības triumfs! Pateicoties šim notikumam es zinu, kas es esmu un uz kurieni eju. Šī diena atgādina, cik ļoti Debesu Tēvs mīl mani un visu cilvēci. Viņš atdeva Savu Dēlu arī par tiem, kas Viņu noliedz, ienīst un spītīgi apgalvo, ka bez Viņa var iztikt. Šī diena man arī nozīmē, ka neviens vairs mani nevar nolādēt, jo Viņš ir ar mani. Viņš, kura Vārds ir pār visiem vārdiem, kurš ir Kungs pār visiem kungiem! Un Viņš ir mans Draugs, kuram varu pilnībā uzticēties.Linda_Auzina

VLADISLAVS – Tā ir diena, kad tika izmainīta pasaules uztvere un kārtība! Diena, kad visai cilvēcei tika dāvāta iespēja veidot personīgas attiecības ar pašu Dievu bez “starpniekiem”. Diena, kad Dievs apstiprināja savu beznosacījuma mīlestību uz mums – cilvēkiem. Pateicoties tam, šodien, 2015 gadus vēlāk, es zinu, ka manam Dievam nekas nav neiespējams!2015_svetki_01

ANETE – Tie man ir lieli svētki – laiks, kad pirms 6 gadiem es patiesi piedzīvoju Jēzu! It kā jau biju Viņu pieņēmusi, bet mana ģimene turpināja teikt, ka Dieva nav un pārmeta, ka eju uz draudzi. Un tad, svētku dievkalpojumā, es sastapos ar pašu Dievu! Piedzīvoju, ka Viņš IR reāls! Tā sākās mans piedzīvojums ar Jēzu! Un pēc tam vairs neviens mani nevarēja pārliecināt, ka Dieva nav, jo es Viņu pazinu personīgi.

UNA – Mans Glābējs ir dzīvs! Nāves vara ir pilnībā uzvarēta! Man ir prieks un gribas gavilēt, jo esmu piedzīvojusi to, kāpēc Kristus mira pie krusta! Es varu būt brīva un dzīvot Viņam par godu, pateikties par to, kas tagad esmu un kas man ir dots Viņā.2015_svetki_05

ANITRA – Man šie svētki nozīmē Dzīvību. Dzīvas attiecības ar Debesu Tēvu, atbildētas lūgšanas un saņemtu dzīvu Vārdu katrai situācijai. Katru reizi aizvien lielāku uzticēšanos Viņam un galvenais – Mīlestību! Jēzus mani mīl un es mīlu Jēzu! Notikums pie krusta manā dzīvē ir atnesis drošības sajūtu, izredzētības apziņu un Dieva vadību ikdienā. Esmu tik ļoti pateicīga Dievam par šo Jēzus upuri un Viņa mīlestību!

VITA – Kristus nāve un Augšāmcelšanās man katru dienu atgādina, ka arī es, kopā ar Kristu, esmu mirusi un augšāmcēlusies, un tagad nedzīvoju vairs es, bet manī dzīvo Kristus! Un tāpēc es tiešām dzīvoju, nevis tikai eksistēju. Tas, ka Viņš mani mīl un es varēju atsaukties šai Mīlestībai, ir labākais, kas ar mani ir noticis!

VALTERS – Kristus Augšāmcelšanās svētki ir arī mani Augšāmcelšanās svētki! Līdz ar Viņu nomira vecais Valters – mani trūkumi, kļūdas, vājības, kompleksi, ierobežotība. Pieņemot Viņa upuri un uzvaru, esmu ieguvis Viņa dabu – Viņa pilnību manā nepilnībā, Viņa spēku manā nespēkā, Viņa godību manā cilvēcībā. Kopš mirkļa, kad pieņēmu Viņa glābšanu, es katru dienu aizvien vairāk to saprotu un pieņemu sev. Tagad Kristus ir manī, un es Viņā. Mūs nekas nevar šķirt. Mēs esam viens! Līdz ar šo brīnumu, kas notika pie krusta, es katru rītu varu skatīties Bībelē un, redzot, kāds ir Jēzus, uzzināt kāds esmu es. Un raugoties šajā spogulī, mainīties Viņa līdzībā.
Jēzus man ir viss. Mana dzīvība, mana nākotne, mana mūžība. Mans lielākais Dārgums! Pateicoties šiem svētkiem, nekas mani vairs nevar šķirt no Viņa mīlestības..