2015_svetais_gars

Mēģinot definēt, ko man nozīmē Svētā Gara kalpošana, pirmais, kas nāk prātā, ir – Svētais Gars palīdz izprast Kristu, dara Viņu pieejamu.

Mēs esam tik dažādi. Mums katram ir sava pieredze, uztvere, domāšana. Un ja mēs garīgās lietas un Dieva Vārdu vēlamies izprast tikai ar sava prāta “kastīti”, ja lasām Vārdu un To klausāmies tikai ar savu intelektu… ja nākam lūgšanā, cenšoties iztēloties, kas un kā notiek, mēs nesapratīsim un nesaņemsim neko. Jo dabīgi mēs Dieva raksturu uztveram, izejot no tā, kādi esam paši. Mēs ierobežojam Dievu, ieliekot Viņu savā izpratnes un uzskatu būrīti, tāpēc, ka bez Dieva Gara, bez Viņa saprāta un gudrības, mēs vienkārši nespējam Viņu izprast, Viņam uzticēties un tikt Viņa vadīti. Mēs to nevaram.

Svētais Gars, kas ir Dieva Gars mūsos, atklāj Kristu mums katram saprotamā un pieejamā veidā. Viņš zīmē Kristu tā, ka varam Viņu izprast, sadzirdēt un Viņam ticēt. Viņš atnes Kristus balsi tik personīgi un tuvi, ka varam tikt Viņa vadīti.

“Kad nu nāks Aizstāvis, ko Es jums sūtīšu no Tēva, Patiesības Gars, kas iziet no Tēva, Tas dos liecību par Mani” (Jāņa 15:26). Svētais Gars ir Persona, kurš NĀK mūsu dzīvē. Viņš NĀK pār mums, lai mēs tiktu Viņā pagremdēti, atjaunoti un būtu Viņa vadīti. Svētais Gars ir mūsu Aizstāvis, kurš vairāk par jebkuru citu ir ieinteresēts, mūsu veiksmē un visāda vieda labklājībā un mierā.

Viņš ir Treneris un Vadītājs, kuram tu vari uzticēties un sekot. Tāpēc reizēs, kad tu atrodies sarežģītā situācijā un tu nezini, ko un kā darīt, neskrien un drudžaini nerīkojies! Neizdari lēmumus un nesper pārsteidzīgus soļus, padodoties spiedienam uz tavu dvēseli, kas mudina rīkoties ātri, citādi tu nokavēsi, zaudēsi… Jo, ja tev ir treneris, tavs Aizstāvis, kurš saka: “Paliec mierā un gaidi!” tad paliec mierā un riskē, ignorējot pasaules gudros, kas saka: “Muļķi! Tas bija tik izdevīgi!” Ja Svētais Gars saka, lai esi mierīgs, tad uzticies un paliec mierā. Bet, ja Viņš nesaka neko, tad gaidi. Viņš zina vislabāk. Viņš ir Dieva Gars, un Viņš rūpējas, lai mēs, visu izdarījuši, visu uzvarējuši un izcīnījuši, svēti un bezvainīgi nonāktu mājās – debesīs.

Jēzus teica, ka Svētais Gars NĀKS un dos liecību par Kristu. Viņš mūs iepazīstinās ar Kristu, atklās Kristu un mācīs par Viņu. Un mēs kļūsim Jēzum līdzīgi. “Bet, kad NĀKS Viņš, Patiesības Gars, Tas jūs VADĪS visā patiesībā; jo Viņš nerunās no Sevis paša, bet RUNĀS to, ko dzirdēs, un DARĪS jums zināmas nākamās lietas” (Jāņa 16:13). Tik daudz darbības vārdu! Taču gribu pievērst uzmanību vārdam NĀKS. Kad Viņš nāks pār tavu dzīvi?

Ap. darbi 1:8 „Bet jūs dabūsit spēku, kad Svētais Gars būs NĀCIS pār jums, un būsit Mani liecinieki kā Jeruzalemē, tā visā Jūdejā un Samarijā un līdz pašam pasaules galam.”

Tu dabūsi spēku, kad Svētais Gars būs NĀCIS pār tevi! Jeb, kad Svētais Gars NĀKS pār tevi, tev būs spēks. Ievēro, kad tu dabūsi spēku? Tad, kad ļausi, lai Svētais Gars NĀK pār tevi. Šeit nav runa par vienreizīgo notikumu Vasarsvētku dienā, kā daudzi šodien māca, ka tas notika toreiz un tikai ar 12 mācekļiem. Tāpat šeit nav runāts par to vienīgo, unikālo brīdi tavā dzīvē, kad tu piedzīvoji Svētā Gara kristību, bet nu esi zaudējis šīs brīnišķās sajūtas un nezini kā tās atgūt. Neskaties pagātnē! Nemeklē Svēto Garu vakardienas jaukajās atmiņās! Nepaliec sausā ”ticībā” par to, ka tev ir spēks (jo tā taču rakstīts), kaut arī tu jau sen to vairs nejūti. Vārds saka, ka katru reizi, kad Svētais Gars NĀKS pār tevi, tu saņemsi spēku! Katru reizi, kad tu ļausi Svētajam Garam būt pār tevi, tu to dabūsi! Atļauj sev to piedzīvot!

Mums šodien ir vajadzīgs spēks! Mums ir nepieciešama Svētā Gara vadība! Laikā, kad ir tik grūti tikt galā ar šaubām, spēt valdīt par stresu un saprast, kas notiek un kā pareizi rīkoties, ir tik nepieciešams Padomdevējs un Aizstāvis, kurš ir tik ieinteresēts mūsos un vienmēr izvedīs lietu mūsu labā. Tāpēc parūpējies, lai tu būtu vietā, kur plūst Dieva spēks. Atļauj Svētajam Garam NĀKT pār tevi, un mācies palikt šajā svaidījumā un dzīvot tajā!

Kā baudīt Viņa sadraudzību? Svētais Gars ir Persona. Pats Dievs pie mums un mūsos. Tieši tāpat, kā tu rīkojies, kad vēlies būt sadraudzībā ar cilvēkiem, kurus mīli, draudzējies ar Dieva Garu. Jo tad taču tu rēķinies ar viņiem, vēlies būt viņu tuvumā, būt kopā, domā par viņiem, sarunājies, saki mīļus vārdus, ieklausies. Tas ir tik vienkārši! Kristieši to sauc par lūgšanu, kad tu draudzējies ar Dievu, apzinoties Gara klātbūtni savā dzīvē un baudi to. Tad tu saņem Viņa vadību.

Tev būs spēks, kad ļausi, lai Svētais Gars NĀK pār tevi.

Vai zini, par ko šajā mēnesī draudzē lūdzam? – Ļauj mums būt vadītiem! Dod mums tādas sirdis, ka esam Tevis vadāmi! Šķīsti mūs, lai esam jūtīgi un paklausīgi. Lai pieklustam un norimstam, kad jābūt mierā, bet skrienam, kad jāskrien un cīnīties, kad jācīnās. Lai spējam runāt, kad jārunā, un turēt muti ciet, kad jāklusē. Lai Svētais Gars mūs var vadīt!

Tas ir kā būt duetā ar Svēto Garu. Kur Svētais Gars ir galvenais, vadītājs, bet mēs cenšamies Viņu izjust, izmanīt, sadzirdēt un ļauties Viņa vadībai. Cenšamies paklausīt, būt jūtīgiem un viegli vadāmiem. Būt ar tīrām sirdīm, dzirdīgām ausīm un redzīgām gara acīm.

Līga Gleške