Informācija svētdienas skolas dalībnieku vecākiem par aktuālo svētdienas skolā marta mēnesī.

Aktuālās rakstu vietas:

Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību.
Jāņa 3:16

Tad nu Kristu Jēzu pieņēmuši, dzīvojiet Viņā, sakņodamies Viņā, augdami Viņā, stipri kļūdami ticībā, kurā esat mācīti, pāri plūzdami savā pateicībā!
Kolosiešiem 2:6-7