Nu jau 21 gadu draudze rīko Bībeles skolu, kurā tiek veicināta izpratne un zināšanas par Kristu un Viņa Vārdu. Šogad tika veidots speciāls mācību kurss arī kalpotājiem ­- „Ekipēts misijai 2012”. Tā galvenais mērķis bija, lai mēs ­ 21. gadsimta Kristus mācekļi, saprastu sava laika specifiku un zinātu Dieva atbildi sabiedrībai.

Un tā, laika posmā no februāra līdz aprīlim dažāda vecuma un pieredzes Bībeles un Misijas skolas studentu čalas piepildīja draudzes “Prieka Vēsts” nama gaiteņus.

Bībeles skolas skolnieki, kas uz savām mācībām pulcējās draudzes Konferenču zālē, šogad, atšķirīgi no citiem gadiem, tikās pirmdienu un otrdienu vakaros. Studenti bija zinību alkstoši un vēlējās izprast savas ticības pamatus, lai pēc tam, stipri uz tiem stāvot, kalpot citiem.

Savukārt, nedēļas nogalē varējām satikt ap 130 dedzīgus Misijas skolas audzēkņus – gan ar “palielu ticības vēderiņu” apveltītos ilggadējos kalpotājus, gan pavisam jaunos, kas, izgājuši Bībeles skolu, vēlējās doties tālāk misijas laukā. Studenti tika īpaši lutināti ar svaigu Vārdu par šī laika, kurā dzīvojam, svarīgumu un nozīmi, lai spētu izprast esošo situāciju un savu ienaidnieku un labāk sagatavotu savus ieročus.

Šogad pirmo reizi Misijas skolas „Ekipēts misijai 2012” lekcijas Rīgā tika pārraidītas tiešraidē internetā vēl septiņās Latvijas pilsētās – Siguldā, Cēsīs, Limbažos un Madlienā, kā arī Rēzeknē, Liepājā un Līvānos. Reģionālajām draudzes kalpotāju grupām bija iespēja organizēti piedalīties Misijas skolas neklātienes nodarbībās. Studenti par šādu iespēju bija sajūsmā, jo neatkarīgi no attāluma viņi varēja mācīties un jutās vienoti ar pārējiem.

Bībeles skolas izlaidums bija kā saldais ēdiens gan pasniedzēju, gan audzēkņu sirdīm, jo priekšnesumu un liecību netrūka. Dievs bija darbojies cilvēku dzīvēs, līdz sīkumam parūpējoties par visu, kam šķietami pateikts “nē” Kristus dēļ. Bija prieks dzirdēt, ka pēdējās lekcijas laikā kāda māsa sapratusi, ka vēlas atgriezties savā aicinājumā, lai gan tas nozīmēja aiziet no darba un pārcelties uz citu dzīves vietu. Un kur nu vēl neskaitāmās liecības par to, kā Dievs glābj ģimenes un parūpējas par tiem, kas Viņu meklē!

Šis bija īpašs laiks tiem 230 studentiem, kas atsaucās Dieva aicinājumam saņemt ekipējumu, nostāties uz Dieva Vārda pamata un iziet ārpus komforta robežām, lai piedzīvotu jaunus izaicinājumus un uzvaras!

Un, kā minēja viens no Misijas skolas studentiem ­ nekas jau nav beidzies! Tagad saņemtais Vārds ir jāpārvērš darbos, ko visi ekipētie arī apņēmušies darīt!