Informācija svētdienas skolas dalībnieku vecākiem par aktuālo svētdienas skolā novembra mēnesī.

Aktuālās rakstu vietas:

“Tas Kungs lai tevi pasargā no visa ļauna, Viņš lai pasargā tavu dvēseli.”
Psalmi 121:7

“Jēzus šķīsta mūs no visiem mūsu grēkiem. ”
1. Jāņa 1:9

Aktuālā dziesma novembrī:

Lejupielādēt dziesmu