Informācija svētdienas skolas dalībnieku vecākiem par aktuālo svētdienas skolā oktobra mēnesī.

Aktuālās rakstu vietas: 

“Tas Kungs lai tevi pasargā no visa ļauna, Viņš lai pasargā tavu dvēseli.”
Jāņa 10:14

“Manas avis dzird Manu balsi, Es tās pazīstu, un viņas Man seko.”
Jāņa 10:27

Aktuālā dziesma oktobrī:

Lejupielādēt dziesmu