Centralais_960x420_Rigas_macitajiem_2_1

Pēc ilgāka laika, 8. februārī, uz lūgšanām atkal kopā pulcējās Rīgas mācītāji. Lai gan informācija nebija plaša, aicinājumam atsaucās 19 dažādu konfesiju un brīvbaznīcu vadītāji. Tas bija brīnums, jo kopā mūs pulcināja nevis kādi īpaši projekti vai gardas vakariņas, bet – rūpe, sāpe un atbildība par savas zemes un tautas likteni.

Es esmu pārliecināts, ka tam ir ļoti liela garīga nozīme, kad Dieva kalpi vienā prātā var pacelt savas sirdis un balsis uz Dievu. Vienam pēc otra vadot kopīgā lūgšanā, mēs vienojāmies par daudzām aktuālām vajadzībām – par atmodu, mūsu valsti, valdību, draudzēm, kristīgu vienotību Svētajā Garā un mīlestību uz Dievu un cilvēkiem.

Lūdzot par mūsu Valsts Prezidentu, aizlūgšanas matērija ceļoja no rokas rokā līdz visi bija izteikuši sirsnīgu aizlūgumu par valsts vīra veselību, misiju un gudrību to piepildīt.

Mēs esam atšķirīgi, bet šajā vakarā to nevarēja manīt, jo mums visiem ir viens Glābējs un Kungs, viena piederība un vienotas ilgas. Un mums visiem krūtīs pukst Dieva aicināta kalpotāja sirds.

Šī lūgšanas stunda bija svarīga un nozīmīga, un es ticu, ka mēs turpināsim nodot sevi un savas dzīves, lai vienotos Varenā Dieva priekšā lūgšanā par savām sirdīm un savu tautu.

“Atkal Es jums saku: ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad Mans Debesu Tēvs to tiem dos.” /Mat.18:19/

Pagājušajā reizē tika vienbalsīgi izlemts, ka sanāksim atkal!

Arī tu, Rīgas mācītāj, esi aicināts pievienoties!

7. martā, plkst. 18.00  |  Bērzaunes ielā 6

“Prieka Vēsts” mācītājs Vilnis Gleške