2015_labaka_launaka

Vai pasaulē viss paliek sliktāk? Vai tumsa jebkad ir bijusi tumšāka? Vai ļaunums gūst virsroku pār labo?

Bet šī ir tā tiesa, ka gaisma ir nākusi pasaulē, bet cilvēkiem tumsība ir bijusi mīļāka par gaismu, tāpēc ka viņu darbi bija ļauni. (Jņ. 3:19)

Ir vajadzīgs tikai mazliet atskatīties vēsturē un ziņās, lai saprastu, ka ļaunums ir ap mums. Pasaulē vēl aizvien darbojas netaisnība. Pēdējā gadsimtā vien vairāk kā 200 miljoni cilvēku ir zaudējuši dzīvības kara un politiski motivētas iznīcināšanas dēļ. Aprēķini uzrāda, ka 20. gadsimtā 45 miljoni kristiešu ir miruši asins liecinieku nāvē. 21. gadsimtā turpinām novērot briesmīgus karus un genocīdu, tāpat terorismu, kas nešķiro cilvēkus un, kas tikai pieņemas spēkā. Šim sarakstam pievienojiet bojā gājušo skaitu dažādos nelaimes gadījumos, pieskaitiet visus abortētos bērnus, un kāds droši secinās, ka mūsu planēta cieš – un ciešanas kļūst arvien smagākas. Tikai naivais to spētu noliegt. Vai ir arī labas ziņas?

Tik tiešām, tumsība apklāj zemi un dziļa krēsla tautas, bet pār tevi uzlec kā saule Tas Kungs, un Viņa godība parādās pār tevi. (Jes. 60:2)

Tumsībai apklājot zemi, evaņģēlija gaisma turpina izplatīties visā pasaulē. Lai gan mūs bieži informē par Islāma izplatīšanos, mēs reti dzirdam, ka mediji ziņotu par straujo kristietības izaugsmi pasaulē. Lai gan Eiropas draudzes pašlaik lūdz un tic par garīgu sakustēšanos šajā reģionā, pasaulē, reģionos, kuros dzīvo lielākās ne-kristīgās reliģiskās grupas, ir sākusies atmoda un tā turpina pieņemties spēkā.

Hinduisma, Budisma, Islāma un citu reliģiju kontrolētajās teritorijās strauji sāk izplatīties kristietība. Valstis, kurās 20. un 21. gadsimtā kristietība procentuāli izplatījusies visvairāk, ir Nepāla (10.93%*), Ķīna (10.86%), Apvienotie Arābu Emirāti (9,34%), Saudu Arābija (9.34%), Katāra (7.81%).

* Vidējais kristiešu pieaugums valstī, procentuāli gada laikā no 1970.gada – 2020.gadam (Avots)

Uz planētas Zeme šobrīd dzīvo 7.3 miljardi cilvēku, no kuriem 23% ir musulmaņi, un tomēr 32% – kristieši. Tas nozīmē, ka uz planētas patlaban ir 2.3 miljardi kristiešu. Jā, 5.9 procenti no Eiropā dzīvojošajiem cilvēkiem ir musulmaņu ticības, un ar straujo bēgļu pieplūdumu šie skaitļi kļūst aizvien lielāki, tomēr 74.5% no Eiropas iedzīvotājiem sevi uzskata par kristiešiem. Draugi, tas nozīmē, ka Eiropas teritorijā dzīvo 378.6 miljoni kristiešu. Mēs neesam vieni, mēs neesam mazākums! Dieva darbs notiek visā pasaulē un turpina pieņemties spēkā.

Bībelē ir rakstīts, ka pēdējās dienās evaņģēlijs tiks sludināts visā zemē un mēs skaidri redzam, ka Tas Kungs ir sagatavojis sev labi ekipētu misijas bataljonu, kas, patiesībā, vienas nedēļas laikā var aizsniegt katru cilvēku uz pasaules ar evaņģēliju. Mums jābūt gataviem un jātic, ka Dievs var un grib darboties caur mums šajā laikā un sabiedrībā, kas Dievu šķietami vairs nepazīst. Lai gan tumsa pieņemas spēkā, gaisma spīd jo spožāk!

Dievs ir izlējis Savu Garu pār visu miesu (Ap.d. 2:17) un šis Valstības evaņģēlijs tiks sludināts visā pasaulē! (Mt. 16:18)

Bet taisno teka mirdz kā rīta ausmas gaišums, kas arvienu kļūst spilgtāks, līdz pilnīgi uzaust diena. Bezdievīgo ceļš ir kā akla tumsa; viņi nezina, pār ko tie kritīs. (Sal.p. 4:18-19)

Pasaules ļaunumam pa vidu ir cilvēki, kuri ir stipri Dievā un darīs varoņdarbus. Mēs esam gaisma, kuru tumsa nevar pārvarēt. Evaņģēlijs ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic. Spīdēsim!

Statistikas datu avots (PDF): Center for the Study of Global Christianity, Christianity in its Global Context