2015_plecu_pie_pleca_01

21.martā pirmo reizi draudzes “Prieka Vēsts” vēsturē norisinājās Zelta Fonda un jauniešu sadraudzības pasākums “Plecu pie Pleca”. Pirmais jauniešu un senioru kopīgais pasākums kopā pulcēja aptuveni 80 cilvēkus.

Vecuma atšķirības nebija šķērslis, lai sanākušie varētu kopīgi slavēt Dievu, klausīties Vārdu un būt sadraudzībā. Pēc kopīgas slavēšanas un fotografēšanās, pasākuma otrā daļa turpinājās draudzes kafejnīcā pie uzkodām, un ar jauniešu sagatavotām aktivitātēm, kur ar lielu entuziasmu piedalījās gan Zelta Fonda pārstāvji, gan jaunieši.

2015_plecu_pie_pleca_02

Pasākuma noslēgumā Zelta Fonds pārsteidza jauniešus ar ļoti mīļu sveicienu – īpašām apsveikuma kartiņām. Tajās katram jaunietim bija uzrakstīts tieši viņam veltīts Dieva Vārds. Zelta Fonds arī svētīja jauniešus ar savām lūgšanām.

Pēc pirmā “Plecu pie Pleca” pasākuma dzirdējām ļoti labas atsauksmes, tādēļ ceram, ka šādi Zelta Fonda un PVJ kopīgie pasākumi varētu notikt regulāri.

Bildes no pirmā “Plecu pie Pleca” pasākuma skaties ŠEIT.