2016.gadā Ministru kabinets, neskatoties uz atsevišķu ministru, nevalstisko organizāciju un sabiedrības viedokli, nolēma pilnvarot labklājības ministru parakstīt “Eiropas Padomes konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu” sauktu par Stambulas konvenciju.

Stambulas konvencijā valstis apņemas izskaust vardarbību pret sievietēm dažādās formās. Tāda apņemšanās ir vērtējama ļoti pozitīvi. Šaubas un bažas izraisa tas, kā konvencijas autori analizē vardarbības cēloņus. Par tādiem tiek nosaukti nevis cilvēku netikumi, kļūdas un vājības, bet tradīcijas, kultūra, reliģija un ģimenes institūts.

2018_konvencijai_ne_02

Stambulas konvencijā ir iekļauti instrumenti, kas paver ceļu pārāk plašām jēdziena “gender” jeb “sociālais dzimums” interpretācijām, apdraudot ne tikai Latvijas tradicionālo kultūru un ģimeniskās vērtības, bet arī veselīgas sabiedrības pastāvēšanu ilgtermiņā.

Uzskatām, ka pašreizējā formā Stambulas konvencija nav pieņemama, jo satur būtiskas nepilnības, kuras pieļauj tendenciozus, ideoloģiskus skaidrojumus – arī tādus, kam nav nekādas saistības ar vardarbības izskaušanu.

Tādēļ aicinām tevi balsot PAR LATVIJAS NEPIEVIENOŠANOS “STAMBULAS KONVENCIJAI”, izmantojot manabalss.lv platformu.