2016_sagatavo

Pēdējā laika notikumi pasaulē apstiprina jau Bībelē pateikto, ka mums priekšā stāv neziņas, neskaidrības un nedrošības laiks. Šī neskaidrība biedē pat visas “gudrās galvas”, jo neviens nezina, kas mūs sagaida nākotnē. Cilvēku migrācija, terorisms, politiskās krīzes, kas savukārt iekustina svārstības ekonomikā, atraisa kara darbības, slimības… Nav neviena, kurš spētu paredzēt notikumu gaitu un tai sagatavoties. Bībele par šo laiku, saka:

Bet par laiku un stundu, brāļi, man jums nav jāraksta; jo jūs paši labi zināt, ka Tā Kunga diena nāk tāpat kā zaglis naktī. Kad sacīs: nu ir miers un drošība, – tad pēkšņi pār viņiem nāks posts, kā dzemdību sāpes pār grūtnieci, un viņi nevarēs izbēgt. Bet jūs, brāļi, nedzīvojat tumsībā, ka šī diena jūs varētu pārsteigt kā kāds zaglis; jo jūs visi esat gaismas bērni un dienas bērni. Mēs nepiederam ne naktij, ne tumsai.”/1.Tes 5:1/

Jā, mīļie, mums ar tevi nevajadzētu piederēt tai cilvēku kategorijai, kurus šīs pasaules konvulsijas pārsteigtu nesagatavotus. Dievs caur Svēto Garu mūs jau laicīgi par to brīdina un vēlas, lai esam sagatavoti. Dieva bērniem būtu jābūt iekšējai liecībai un mieram par laiku, uz kuru mēs visi dodamies.

„Jo tanī laikā būs tādas lielas bēdas, kādas nav bijušas no paša iesākuma, kopš Dievs pasauli radījis, līdz šim, un kādu arī vairs nebūs.” /Marka 13:19/

Laiks, kurš tiek raksturots kā neziņas un nestabilitātes periods, kad cilvēki, līdzīgi tiem, kas atrodas laivā ar sūci, visādiem līdzekļiem centīsies izglābties, taču, bez panākumiem.

Bēdas ir kaut kas tāds, ko neviens no mums nevēlas piedzīvot. Nevienam nepatīk bēdas. Mēs drīzāk esam gatavi garai un garlaicīgai dzīvei, tikai bez bēdām. Taču ir bēdas, no kurām nevar izvairīties. Un kad tās atnāk, līdzīgi kā eksāmens, tās atklāj, kas ir cilvēkā.

Jēzus, mācot līdzību par sējēju, brīdina, ka būs cilvēki, kuri saskaroties ar bēdām vai vajāšanām Vārda dēļ, tūdaļ apgrēkosies /Mateja 13:21/. Tādēļ mēs tiekam aicināti labā laikā darīt visu, lai sagatavotu savu sirdi un nostiprinātu to Dievā, lai, atnākot grūtībām un bēdām, mēs nepazaudējam pašu dārgāko, kas ir mūsu pamats šajā pasaulē un vēl vairāk, mūžībā. Mēs labi zinām, ka runa nav par noguldījumiem, izglītību, pat ne veselību vai labiem draugiem. Pats dārgākais šajā pasaulē ir – mūsu iespēja uzticēties varenajam Dievam un nodzīvot savu vienīgo dzīvi Viņa godam.

Dievs noteikti nevēlas, lai mēs ar tevi, nonākot nestabilitātes un neziņas periodā, būtu pilni baiļu un stresa, pieņemtu kļūdainus lēmumus un aizietu pa nepareizu ceļu. Viņš grib, lai esam tam visam sagatavoti. Viņš no savas puses ir parūpējies, lai tas būtu izcili.

„To visu Es esmu runājis uz jums, lai jums miers būtu Manī. Pasaulē jums ir bēdas; bet turiet drošu prātu, Es pasauli esmu uzvarējis!”  /Jāņa 16:33/

Kristietis ir no citas sugas, tāpēc viņam šajā laikā, kas tuvojas, nevajadzētu reaģēt tāpat kā visiem. Jo mēs taču neesam dzīvojuši kā strausi, galvu smiltīs, cerot, ka dzīve paliks aizvien labāka un labāka, ka jāstrādā būs aizvien mazāk, bet labklājības līmenis tikai celsies un miers valdīs pasaulē. Mēs jau sen esam Dieva Gara un Viņa Vārda brīdināti un gatavoti laikam, kas tuvojas. Laikam, kad cilvēki ir nedroši, izbijušies un sašutuši… Jēzus, visu to zinot, ir devis mums Savu Vārdu un Garu, lai mūsos būtu Viņa miers un pārliecība. Viņš grib, lai mēs esam šim laikam sagatavojušies un nostiprināti.

Tāpēc esi uzmanīgs, kā tu kausies Dieva Vārdu un ko tu dari. Jo tava atbildes reakcija uz Viņa aicinājumu šodien, ietekmē to, kas ar tevi notiks rīt.

Ķēniņš Dāvids ir lielisks piemērs tam, kā sagatavoties neziņas, neskaidrības un bēdu periodam. Raugoties uz viņa piemēru, varam izdarīt secinājumus savai dzīvei. Viņš bija savā ģimenē galīgi nenovērtēts, bet Dieva īpaši izredzēts vīrs. Viņa dzīve nebija rozēm kaisīta. Viņš ilgstoši gāja cauri dažādām problēmām, bēdām, grūtībām un vajāšanām, bet viņš izturēja un beigās vienmēr uzvarēja.

Reiz bija situācija, kad Sauls, kurš 13 gadus vajāja Dāvidu, iegāja alā, kur bēgot no viņa, tumsā jau bija paslēpies Dāvids ar saviem vīriem. Vīri, kas atstājuši savas ģimenes visu šo laiku bija blakus Dāvidam, to saredzēja kā Dieva dotu iespēju, beidzot pielikt punktu šai milzīgajai problēmai. Brīdis, kad izrēķināties ar savu vajātāju, lai iegūtu mieru – nogalini viņu un viss šis murgs beigsies! Bet Dāvids to nedarīja. Viņš tikai nogrieza daļu no Saula apģērba un pat par to, jau vēlāk jutās vainīgs, tāpēc, runājot ar Saulu, viņš metās ceļos viņa priekšā, kaut gan Sauls bija izpostījis visu viņa dzīvi, pirmo mīlestību, atdevis citam viņa sievu, un gribēja nogalināt viņu pašu.

Neskatoties uz to visu, Dāvids viņu godāja un izrādīja viņam cieņu. Dāvids bija tik īpašs. Viņa rīcība bija tik atšķirīga no pārējiem. Kāpēc? Viņš bija īpaši sagatavots nepadoties nekādiem kārdinājumiem un pēkšņām iespējām grūtību laikā izvēlēties vieglāko ceļu.

Dāvida sirds noslēpums ir aprakstīts 57. Psalmā, kas sarakstīts vajāšanu laikā, alā:

Mana sirds ir droša, ak, Dievs, mana sirds ir droša; es dziedāšu un spēlēšu!”

Ebreju valodā vārda – “drošs”, vietā, lietots vārds, kura tulkojums nozīmē “sagatavots un nostiprināts”, ar domu kā – iebetonēts.

Dāvids bija sagatavojis un nostiprinājis savu sirdi. Viņš bija strādājis pie sava rakstura un sirds motīviem, tāpēc lielu grūtību un kārdinājumu laikā viņš spēja pieņemt pareizus lēmumus.

Arī mūs sagaida sarežģīti laiki. Jēzus mūs aicina tam sagatavoties. Ir pēdējais laiks sagatavot un nostiprināt savu sirdi Dievā, lai tā ir droša un mēs, neatkarīgi no apstākļiem, spētu pieņemt pareizus lēmumus. Lai tad, kad atnāk neziņa un satraukums, mēs nebūtu kā šķidrs betons, kas izlīst uz visām pusēm, bet, lai esam nofiksēti. Dāvida uzticība viņam atmaksājās simtkārtīgi.

Vai esi pārliecināts, ka tava sirds ir tik droša Dievā un tik labi sagatavota un nostiprināta patiesībā, ka tu grūtību un neskaidrību laikā spēsi rīkoties pareizi? Ka tu dzirdēsi Dievu un Viņa Vārds, un Svētais Gars tevi vadīs tā, ka tu nerīkosies spontāni, zaudējot visu ticību, drosmi un pārliecību?

Tas atkarīgs no tā, ko tu dari šodien? Kādus lēmumus tu pieņem šodien. Kas dzīvo tavā sirdī un, kā tu rīkojies mazajos pārbaudes brīžos. Šodien mēs dzīvojam labā laikā. Bet šis miera laiks nav dots, lai to pavadītu dzīvojot sev un izpatīkot savam egoismam.

Šis ir Dieva dots miera laiks, lai mēs sagatavotu un nostiprinātu sevi Dievā. Laiks, kad piepildīt savu sirdi ar Dieva Vārdu, laiks pareizi domāt un varonīgi rīkoties, pieņemot praktiskus lēmumus, kas ietekmēs nākotni.

Rīt tu rīkosies saskaņā ar lēmumiem, kurus pieņēmi vai nepieņēmi šodien. Tava dvēsele izdos tās skaņas, kā pats būsi to noskaņojis.

Izvilkums no dievkalpojumiem “Rrrīkojies ticībā!” un “Sagatavo un nostiprini”