“Savienojuma punkts” ir vieta, kurā svētdienā piedzīvotais Vārds tiek savienots ar mūsu ikdienu. Tā ir vieta, kur dažādi kalpotāji pārrunā svētdienā dzirdēto Vārdu, un meklē ceļus, kā šo Vārdu lietot praktiski ikdienā.

Šajā reizē Elīna un Inese pārrunāja dievkalpojumu “1 lielāks par 1000”, kuru pilnā garumā vari noskatīties draudzes TV lapā.

“Savienojuma punkts” ir skatāms Facebook tiešraidē katru otrdienas rītu plkst. 8:00 draudzes Facebook lapā.