“Savienojuma punkts” ir vieta, kurā svētdienā piedzīvotais Vārds tiek savienots ar mūsu ikdienu. Tā ir vieta, kur dažādi kalpotāji pārrunā svētdienā dzirdēto Vārdu, un meklē ceļus, kā šo Vārdu lietot praktiski ikdienā.

Šajā reizē Laine un Elīna pārrunāja dievkalpojumu “Aizsniedzot cilvēkus Kristum”, kuru pilnā garumā vari noskatīties draudzes TV lapā.

“Savienojuma punkts” ir skatāms Facebook tiešraidē katru otrdienas rītu plkst. 8:00 draudzes Facebook lapā.