Informācija svētdienas skolas dalībnieku vecākiem par aktuālo svētdienas skolā septembra mēnesī.

Aktuālās rakstu vietas: 

“Cilvēkiem tas neiespējams, bet ne Dievam, jo Dievam visas lietas iespējamas.”
Marka 10:27

“Dievs pats dod visiem dzīvību, elpu un visu!”
Apustuļu 17:25

Aktuālā dziesma septembrī:

Lejupielādēt dziesmu

Dziesmas “Iespējamā misija” vārdi:

Tu sauci, es atsaucos,
Tu saki,  es paklausu;
Tu esi man līdzās,
Ar Tevi viss ir iespējams!

Ar Jēzu visu spēju es – Ooo
Svētais Gars ir palīgs mans – Ooo
Dodos ceļā uzvarā
Iespējamā misijā!

Es lūdzu, Tu atbildi,
Es lasu, Tu uzrunā,
Tu esi man līdzās
Ar Tevi viss ir iespējams,
Es zinu – viss ir iespējams!

Ar Jēzu visu spēju es – Ooo
Svētais Gars ir palīgs mans – Ooo
Dodos ceļā uzvarā
Iespējamā misijā!

Jēzus mans Gans
Viņš ir mans Sargs
Jēzus mans prieks
Viņš ir mans Ārsts
Skolotājs mans
Viņš mans Glābējs
Valdnieks mans
Jēzus mans Draugs

Ar Jēzu visu spēju es – Ooo
Svētais Gars ir palīgs mans – Ooo
Dodos ceļā uzvarā
Iespējamā misijā!