Dāvids ar mācītāju Līgu Gleški runāja par Svēto Garu un Gara izpausmēm. Kas ir Svētais Gars? Kāpēc šī ir tik kontroversiāla tēma? Vai visi kristieši var lūgt mēlēs? Kāda ir atšķirība starp lūgšanu un runāšanu mēlēs? Uz šiem un citiem jautājumiem dzirdēsi atbildes sarunā.

Podkāsts “STŪRAKMENS” ir tava iespēja iedziļināties kristīgās ticības jautājumos, sakārtot pamatus, atmaskot maldu mācības un atrast praktisku pielietojumu garīgām patiesībām.