2016_tereza_meja

Terēza Meja nesen paziņoja: “Kristiešiem nevajadzētu baidīties darbā un publiskās vietās brīvi runāt par savu ticību.”

Premjerministres apstiprinātajā Evaņģēliskās Alianses un Kristīgās juristu savienības ziņojumā, kurš aicina, ka “kristietībai ir jātiek svinētai, nevis nomelnotai”, norādīts, ka cilvēkiem ir tiesības svinēt Kristus dzimšanas svētkus.

Ziņojumā teikts, ka uzņēmumiem netiks nodarīts nekāds kaitējums, ja viņiem būs darbinieki, kuri savās darba vietās dalīsies ar savu ticību. Tam būtu jābūt tikpat pieņemamam, kā runāt par sportu, hobijiem vai ģimenes dzīvi.

Terēza Meja ar šo paziņojumu nāca klājā pēc tam, kad britu Līdztiesību un cilvēktiesību komisijas vadītājs brīdināja par pārlieku pieklājīgajiem darba devējiem, kuri atsakās svinēt Ziemassvētkus, baidīdamies aizvainot savus darbiniekus.

Britu premjerministre, kura ir augusi ticīgā ģimenē, apgalvoja, ka kristiešiem ir jāpastāv par savām tiesībām runāt par ticību.

Viņa teica: “Esmu priecīga apstiprināt šo ziņojumu un atbalstīt vēsti, ko tas nes. Šobrīd mēs atrodamies Adventes laikā, un šajā valstī ir ļoti spēcīgas vārda brīvības tradīcijas, un mūsu Kristietības mantojums ir kaut kas, ar ko mēs visi varam lepoties.”

“Esmu droša, ka mēs visi gribam nodrošināt, lai cilvēki savās darba vietās varētu brīvi runāt par savu ticību, tas nozīmē – arī par Kristus dzimšanas svētkiem.”

Ziņojums aicina sabiedrību neaizmirst, ka vārda brīvības, vienlīdzības, cilvēka cieņas un citas izdaudzinātās britu vērtības ir lielā mērā veidojušās no Bībeles principu ieviešanas publiskajā sfērā.  Ziņojumā teikts: “Lai gan mūsu sabiedrības pamatvērtības ir sargātas un gadu simtos turētas godā, tās var tikt viegli pazaudētas, ja mēs nebūsim vērīgi.”

“Līdzīgi kā muskuļi, kas netiek noslogoti, atrofējas, tāpat arī bibliskās vērtības, kuras atmetam, var pazust no mūsu sabiedrības.”

“Pazudušajiem ir vajadzīgs Evaņģēlijs, tādēļ mums ar to ir jādalās.”

Ziņojums aicina, ka darba ņēmējiem vajadzētu izmantot iespējas un dalīties ar evaņģēliju cieņpilnā veidā, neaizvainojot savus kolēģus.

“Kristiešiem vajadzētu kultivēt kultūru, kurā tiek runāts par ticību. Jo vairāk šādas sarunas un diskusijas būs mūsu ikdienā, jo mazāk tas tiks uzskatīts par kaut ko nepieņemamu.”

Ziņojumā arī minēts, ka Facebook, Twitter un citi sociālo mediju līdzekļi ir lieliska iespēja bez lieliem ieguldījumiem aizsniegt ar evaņģēlija vēsti plašu cilvēku loku.

Ziņojums kļuva publisks neilgi pēc tam, kad Terēza Meja bija atzinusi, ka kristietība ir pamats, kas balsta to, ko viņa dara.

Avots: Christians should not fear speaking about their faith at work and in public places, Theresa May says

Materiālu tulkojis Dāvis Pēterkops. Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz “Prieka Vēsts” mājas lapu ir obligāta.