Dievkalpojumi draudzē "Prieka Vēsts"

Svētdienās 11:00
Trešdienās 18:00 lūgšanu vakari

Ienākot baznīcā, pie ārdurvīm sagaida cilvēks, kurš ir gatavs atbildēt uz jautājumiem, iepazīstināt ar nama telpām un palīdzēt atrast vietu zālē. Dievnams ir liels, un vietu skaits pietiekošs, tāpēc var arī brīvi, bez citu palīdzības, iet zālē un izvēlēties sēdvietu – vai nu zālē vai tribīnēs. Lejā, pamatstāvā, atrodas garderobes, labierīcības, grāmatu galds, kafejnīca, telpas bērniem, jauniešiem, utt.

2016_skaties_dvk

Dievkalpojuma norise

Vārds dievkalpojums cēlies no grieķu vārda “liturģija” un nozīmē – “kristīgs pasākums, saistīts ar publisku kalpošanu”. Tātad dievkalpojums ir “kristīgu cilvēku publiska kalpošana savam Dievam un Dieva kalpošana saviem cilvēkiem”.

Slavēšana
Kopīgi dziedot pateicības un Dievu godinošas dziesmas, izpaužam Dievam savu mīlestību. Lai ikviens tajā varētu piedalīties, dziesmu vārdi tiek rādīti uz ekrāniem. Klausies biežāk skanējušās dziesmas – “Prieka Vēsts” slavēšana.

Laiks informācijai
Videosižeti par svarīgākajām draudzes aktivitātēm tuvākajā laikā.

Brīvprātīgais ziedojums
Ziedojumi ir brīvprātīgi saskaņā ar katra cilvēka pārliecību, sapratni un gribu, kas balstās Dieva Vārda pamatprincipos. Uzzini vairāk par draudzes finansējumu.

Pielūgšana
Slavēšanas turpinājums – iespēja no sirds izteikt savu mīlestību, pateicību un apbrīnu. (Slavēšanas laikā draudze stāv kājās, tā paužot cieņu un godu Dievam)

Svētruna
No Dieva sirds nodota vēsts draudzei. Spēcīgs, praktisks un dzīvi mainošs Vārds, ko bieži papildina – ilustrācijas, piemēri iz dzīves un patīkams humors.

Lūgšana un aizlūgšana
Lūgšanas un aizlūgšanas par konkrētām vajadzībām. Uzzini, kā saņemt draudzes aizlūgšanu.


Svētā Vakarēdiena dievkalpojums notiek katra mēneša pirmajā svētdienā.
Dievkalpojuma apraksts ir shematisks, un mācītājs, Svētā Gara vadīts, to var mainīt pēc vajadzības. Lūgšanas laikā kristieši var lūgt Dievu Svētā Gara mēlēs, kas ir sekojoša zīme Svētā Gara saņemšanai un izpaužas kā jaundzimušā gara valoda komunikācijā ar Dievu.

Bērniem Dievkalpojuma laikā bērniem no 3–10 gadiem notiek svētdienas skola. Pusaudžiem no 11-14 gadiem “PVP” nodarbības. Mazuļi līdz 3 gadiem ar vecākiem var uzturēties spēļu istabā, kur pieejama video translācija vecākiem.

Dievkalpojumi katru svētdienu tiek tulkoti uz krievu un angļu valodu. 

Draudzes “Prieka Vēsts” dievkalpojumu video var noskatīties draudzes TV lapā tv.priekavests.lv


Kas notiek pēc dievkalpojuma?

Bībeles pamatmācību kurss
Paredzēts tiem, kuri vēlas, ko vairāk uzzināt par ticību, draudzi un izprast Dieva Vārda pamatus. Mācības notiek 30 minūtes pēc dievkalpojuma. Vairāk par apmācībām draudzē “Prieka Vēsts”.

Kafejnīca
Pirms un pēc dievkalpojuma pamatstāvā darbojas kafejnīca, kurā vari baudīt gan labu ēdienu, gan jauku sabiedrību.

Grāmatu veikals
Piedāvā kristīgu, iedrošinošu un skaidrojošu literatūru, mūzikas albumus, dievkalpojuma ierakstus, bērnu izrādes utt.

Info centrs
Info centrs sniegs informāciju par draudzi, aktivitātēm, pasākumiem, kalpošanām un citām iespējām.