Šī ir lieliska iespēja uzzināt, kas ir draudze “Prieka Vēsts”?
Šajā dievkalpojumā dzirdēsi mūsu dzīvesstāstus, mācītāja sprediķi un noteikti iegūsi atbildes uz saviem jautājumiem!
Pēc dievkalpojuma tev būs iespēja iepazīties ar kalpotājiem un dievnama telpām!


Dievkalpojums ir “kristīgu cilvēku publiska kalpošana savam Dievam un Dieva kalpošana saviem cilvēkiem”.

Dievkalpojums ir laiks, kad pats Dievs -­ Vienīgais, Varenais, Visuresošais, Visu zinošais, Visu spēcīgais, Debess un zemes Radītājs caur Kristu kalpo mums, cilvēkiem!

Kad mēs Viņu slavējam, pielūdzam un klausāmies Viņa Vārdu, Dievs atklāj mums Sevi, savu spēku un klātbūtni un mēs saņemam no Viņa dzīvību un dzīvības pārpilnību! Mēs saņemam grēku piedošanu, dvēseles un miesas dziedināšanu, mieru, prieku, gudrību un spēku dzīvot Viņa uzvarā. Tādēļ katra šāda tikšanās ir brīnums. Izmanto šo iespēju!

Dievkalpojumi katru svētdienu tiek tulkoti uz krievu un angļu valodu.

Mazuļi līdz 3 gadiem ar vecākiem var uzturēties spēļu istabā, kur pieejama video translācija vecākiem.

Vairāk par dievkalpojuma norisi.