2020_dievkalpojums_ar_kris_vallotton

Kriss Valotons ir mācītājs, lektors, vairāku grāmatu autors. Bēteles kalpošanas skolas dibinātājs ASV. Kopā ar Bilu Džonsonu vada Bēteles draudzi.