Tāpat lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs.  Mat 5:16

Dieva Vārds māca, ka mūsu darbi parāda mūsu ticību un, ka ticība bez darbiem ir nedzīva, tādēļ būsim aktīvi un parādīsim savu ticību mīlestības darbos. Mēs aicinām ikvienu piedalīties akcijā “99+1”. Akcijas mērķis ir – uzdāvināt Latvijai simtgadē 100 labos darbus.

Labais darbs ir ikviens darbs, kad tu esi kādam palīdzējis vairāk, kā tas tev ikdienā ir ierasts vai prasīts.

Daži piemēri: 

Ja tu esi kādam palīdzējis, veicot labo darbu vai arī pats piedzīvojis, kad kāds brālis vai māsa tev ir īpaši palīdzējuši, aicinām tevi par to informēt draudzes ofisa komandu, lai mēs varētu apkopot paveikto. Mēs ticam, ka ar šo akciju, mēs vēl vairāk atraisīsim mīlestības darbu kultūru mūsu draudzes ikdienā.