Par stipru ģimeni

Dievs ir ģimenes Radītājs un tās Autors

Ģimene ir kā cilvēces šūpulis, no kura iziet paaudze pēc paaudzes. Tā ir vajadzīga katram ­ kā patvēruma, miera un drošības vieta. Ģimenē veidojas vērtību sistēma, saskarsmes prasmes, pieredze turpmākai dzīvei. Ģimene pārmanto dzimtas tradīcijas, garīgās vērtības un veido jaunas.

Ja nācijas stiprums ir stiprā ģimenē, kas nozīmē stiprā laulībā, tad varam teikt, ka nācijas stiprums ir atkarīgs no stipriem, brīviem, pārliecinātiem, iekšēji sakārtotiem cilvēkiem, kuri, veidojot ģimeni, ir gatavi otra vajadzības turēt augstāk par savējām. Pieņemt otru, cienīt, censties saprast un būt uzticamam. Citiem vārdiem ­ otru mīlēt vairāk kā sevi. Tāda ir Dieva koncepcija par ģimeni no pirmsākumiem. Vai tas ir grūti? Tas ir dabiski un pašsaprotami ikvienam vīrietim, kurš nav pazaudējis patieso vīrišķību un sievietei, kura nekaunās no savas sievišķīgās būtības. Cilvēkiem, kuri paši prot saņemt un spoguļoties Dieva beznosacījuma mīlestībā.

Laulība ir svētība

Dievs radīja vīrieti un sievieti, lai tie, viens otru papildinot un atbalstot, valdītu kopā. Bet grēka rezultātā viņi pagriezās viens pret otru. Nu vīrietis cenšas valdīt pār sievieti un, ja tas neizdodas, krīt depresijā, mazvērtības kompleksos vai kļūst despotisks. Turpretim sieviete tā vietā, lai palīdzētu, spējas, kuras Dievs tai devis, izmanto pret vīrieti, ar viņu manipulējot.

Rezultātā pašā būtībā tiek izārdītas dzimuma lomas. Izārdot Dieva, ģimenes Autora, ieceri, tiek sagrauta pašas ģimenes būtība. Cilvēks tā vietā, lai sargātu, celtu un pavairotu ­ ārda, nodod, sagrauj, izvaro un nogalina. Kurš no tā cieš visvairāk? Bērni, viņu nākamās ģimenes, visa sabiedrība, nācija. Kāds ir risinājums? Lai uzceltu skaistu namu, ir vajadzīgs detalizēts plāns, un tā izveidē strikti jāievēro arhitekta norādījumi. Lai lietotu sarežģītu tehniku, ir uzmanīgi jāapgūst tā lietošanas principi. Lai brauktu ar mašīnu, ir jāiegūst autovadītāja apliecība un jāievēro noteikumi. Vai attiecības laulībā, ģimenē ir vienkāršākas par grezna nama uzcelšanu un automašīnas vadīšanu?

Ja gribi, lai tava ģimene ir stipra, jāatgriežas pie tās Autora Dieva un jāievēro Viņa detalizētie norādījumu, bet pāri visam jāatļauj, lai viņš mūs pašus piepilda ar savu mīlestību, tad mums būtu, ko dot citiem. Jo Dievs ir Mīlestība.

Raksti par laulību un stipru ģimeni