Alans Plats (Dienvidāfrika) ir “Doxa Deo” (pilsētu aizsniegšanas stratēģijas) dibinātājs un vadītājs. Kalpo kopš 1983.gada. “Doxa Deo” darba lauks ir profesionālā izglītība un treniņu centri. Šī organizācija ir izveidojusi dažādas izglītības institūcijas un regulāri darbojas 100 pilsētas skolās. Šajā struktūrā strādā vairāk kā 400 cilvēku, kuri apmāca, kā būt efektīviem un profesionāliem darba tirgū, izglītībā, sociālajā vidē, uzņēmējdarbībā un savā draudzē.


Produkciju iespējams iegādāties draudzes grāmatu veikalā svētdienās pirms un pēc dievkalpojuma.