Jauniešu un jauno pieaugušo dievkalpojums ATMODAS vakars. Jautri mirkļi kopā, slavēšana, liecības, uzruna, aizlūgšanas un daudz kas cits. Mēs ticam, ka Dievam ir fantastisks plāns tavai dzīvei un tas, ka atrodies uz zemes, nav nejaušība. Mūsu sirdis deg par to, lai tavi Dieva dotie sapņi piepildītos, un savu dzīvi tu izmantotu, nevis izniekotu.

Pieteikšanās uz Atmodas Vakaru klātienē ir noslēgusies. Ja nepaspēji pieteikties, tiekamies tiešraidē! 

UZMANĪBU! Ja esi pieteicies uz Atmodas Vakaru klātienē:

1. Lūdzam ievērot norādījumus draudzes nama telpās par distancēšanos.
2. Sēdēt tikai norādītajās vietās (Blakus drīkst sēdēt tikai cilvēki no vienas mājsaimniecības).
3. Neveidot ciešas grupiņas draudzes gaiteņos un nama teritorijā.