Viņš nomira, lai mēs dzīvotu. Viņš izcieta negodu, lai mums dotu godību. Viņš kļuva par grēku, lai mēs būtu Dieva Taisnība. Viņš nogāja ellē, lai mūs vestu uz Debesīm. Viņš Augšāmcēlās, lai mēs dzīvotu.
Viņa vārds ir – JĒZUS

Svinēsim svētkus Dieva Dēlam!
Viņš patiesi ir Augšāmcēlies!


19. aprīlī
11:00 | 13:30 | 16:00
Svētīšanās laiks ar gavēni