Bērnu kristīgās mūzikas festivāls “Mūzikas Spārni” piedāvā
Bērnu konferenci 2018

13:00 SEMINĀRI  bērniem aktuālas tēmas radošā, interesantā veidā viņiem saprotamā valodā.

16:00 SLAVĒŠANAS SVĒTKI
Tie ir svētki, kas sniedzas pāri konfesiju robežām – bērnus vieno mīlestība pret Dievu un vēlme slavēt un godināt Viņu.
Tāpc svinēsim svētkus par godu mūsu Dievam, apvienojoties vislatvijas bērnu slavēšanas kopkorī!

Ja arī tu vēlies tajos piedalīties – mudini savu skolotāju, svētdienas skolas skolotāju vai draudzes ganu pieteikties šiem svētkiem un kopā svinēsim un piepildīsimies ar Dieva uguni, lai to nestu mūsu pilsētās, skolās, kur būsim par lielu svētību mūsu tautai.
Pieteikšanās anketa slavēšanas korim

2018. gada 14. aprīlī Kristīgajā centrā “Prieka Vēsts”, Rīgā, Bērzaunes ielā 6
– ieeja pasākumā: bez maksas –

CD un  DVD bērniem