“PRIEKA VĒSTS”
BĪBELES SKOLA 2019


Tu atzīsi patiesību un patiesība tevi atbrīvos! 

Tu atzīsi patiesību un patiesība tevi atjaunos!
Tu atzīsi patiesību un patiesība tevi apbruņos!
Un tev atliks tikai dzīvot patiesībā.

Iepazīsi sevi un sapratīsi, kā dzīvot prieka un svētības pilnu dzīvi – kā grūtos, tā labos laikos. Kā dzīvot Debesu Valstībā uz zemes, pārvaldot sev uzticēto… un kas ir mainījies, kopš esi Jauns Radījums Kristū?

22 tēmas 22 dienās!
14. janvāris – 26. marts

Pirmdienās, otrdienās – 18:00 – 21:00

BĪBELES SKOLAS ATKLĀŠANAS NODARBĪBA. Piedalīties var visi, kuri ir piereģistrējušies un saņēmuši reģistrācijas apstiprinājumu.


MĀCĪBU TĒMAS

Dieva raksturs, Trīsvienība Labklājība
Jēzus Svētā Gara kalpošana
Vārda spēks Ticība
Svētais Gars Ticīgā vara
Gars, dvēsele un miesa Lūgšana
Domas, iztēle Pielūgšana
Vārdu spēks Svētā Gara vadība
Taisnošana | Atjaunošana Mūžīgā dzīvība – Kalpošana
Derība Aicinājums
Brīvība Nodošanās
Dziedināšana (dvēseles) Māceklība

PASNIEDZĒJI