Pieteikšanās uz dievkalpojumu 11:00 ir noslēgusies. Vietu skaits ir pilns. Aicinām pieteikties uz rīta dievkalpojumu 9:00 klātienē ŠEIT!

Dievkalpojums 11:00. Darbosies svētdienas skola līdz 8 gadu vecumam. Darbosies mazuļu telpa. Būs tiešraide. Pirms un pēc dievkalpojuma darbosies kafejnīca.

UZMANĪBU!

1. Lūdzam ievērot norādījumus draudzes nama telpās par distancēšanos, kā arī dezinficēt rokas, ienākot nama telpās.
2. Dievkalpojumā drīkst sēdēt tikai norādītajās vietās (Blakus drīkst sēdēt tikai cilvēki no vienas mājsaimniecības).
3. Neveidot ciešas grupiņas draudzes gaiteņos un nama teritorijā.
4. Lūdzam izturēties atbildīgi pret norādījumiem un cienīt vienam otru.