Dievkalpojumu norise ir atbilstoša valstī izsludinātajiem ierobežojumiem.