2015_dievkalpojums

Piesakies uz dievkalpojumu klātienē šeit!

Dievkalpojums 9:00. Īsāks. Nedarbosies svētdienas skola. Darbosies mazuļu telpa. Nebūs tiešraides. Pēc dievkalpojuma darbosies kafejnīca.

UZMANĪBU!

1. Lūdzam ievērot norādījumus draudzes nama telpās par distancēšanos, kā arī dezinficēt rokas, ienākot nama telpās.
2. Dievkalpojumā drīkst sēdēt tikai norādītajās vietās (Blakus drīkst sēdēt tikai cilvēki no vienas mājsaimniecības).
3. Neveidot ciešas grupiņas draudzes gaiteņos un nama teritorijā.
4. Lūdzam izturēties atbildīgi pret norādījumiem un cienīt vienam otru.