2018_izaugsmes_diena

– Seminārs + Diskusijas –
Tēmas: Kā veidot labu kontaktu ar cilvēkiem? Cik svarīga ir pašdisciplīna? Finansiālā brīvība.

Uzrunās uzņēmīgi jaunieši, kuri guvuši pieredzi darbā ar cilvēkiem
un veiksmīgi darbojas starptautiskā uzņēmumā.