jaunaisgads2017_2018_1

31.12. rīta dievkalpojums nenotiek

31. decembrī plkst. 17:00
Vecgada vakara dievkalpojums (pasākuma ilgums ~ līdz 19:30)

Priekšnesumi. Ieskats nākamajā gadā. Dieva Vārds un pielūgsme. Uguņošana.