Pasākums jaunajiem jauniešiem vecumā no 14 līdz 18 gadiem.
Slavēšana, vērtīgas sarunas, īpaši viesi, sadraudzība
un vēl…

Tiekamies un ņem līdzi cienastu un draugus!