005_mazo_grupu_tiksanas_2019_augusts

Tikšanās Kalpošanu un Mazo Grupu vadītājiem un vietniekiem.