“Jo kurai citai tautai Dievs stāvētu tik tuvu kā Tas Kungs, mūsu Dievs, mums, kad mēs Viņu piesaucam. (5.Moz.4:7)

priekavests_2018_310

 

Latvijas stāstu, no pirmās rindiņas, Dieva roka vadījusi cauri laikmetu griežiem, atklājot Savu spēku un žēlastību katrās krustcelēs. Ieraudzīsim un izdzīvosim Latvijas stāstu caur vēsturisku vēstījumu, kora dziesmām un multimediālām projekcijām.

Pateicības dievkalpojums ar koncertstāstu “Latvija. Atmodas nācija”

Ieeja brīva