Lūgšanu vakara norise ir atbilstoša valstī izsludinātajiem ierobežojumiem.