Draudzes “Prieka Vēsts” 30 gadu pateicības svētku programma:
Dieva Vārda atspulgā ieraudzīt savu pagātni un nākotni, un, pateicoties par bijušo, spēt izplest spārnus jaunam lidojumam!

26. septembris

11:00 un 13:00 Semināri | Tiešraides  11:00 un 13:00
Dažādu kalpotāju uzrunas un liecības.

15:00 Sadraudzība
Kafejnīcas, PV tirdziņš, dažādas atrakcijas.

17:00 Svētku vakars | Tiešraide
Priekšnesumi, konkursi, jauks kopā būšanas laiks.

27. septembris

11:00 Svētku dievkalpojums


Draudzes vēsture                  Ticības pamati                  Draudzes nams