priekavests_2018_346

Gudrība ir meklēt mūsu Kungu un tuvoties Viņam, lai To pielūgtu…

Izmanto šo iespēju, lai kopā ar draudzi pateiktos mūsu Kungam par šo gadu, lūgtu par nākamo un ar svētību un pateicību ieietu Jaunajā!