priekavests_2018_171

Klāt vasara, līdz ar to – ilgi gaidītā iespēja mums visiem atkal tikties svaigā gaisā, zaļumos pie Aijas un Arasa Zaļeniekos Kalpotāju sadraudzības dienā 7. jūlijā.
Tikšanās paredzēta Kalpošanu vadītājiem un atbildīgajiem vietniekiem, un Mazo grupu vadītājiem un vietniekiem (ja viņi tiešām šo funkciju pilda)!

I E P L Ā N O  UN  T I E K A M I E S
7.jūlijs, plkst. 10:00 – 17:00
KALPOTĀJU SADRAUDZĪBAS DIENA ZAĻENIEKOS

(vieta kartē: http://ej.uz/sadraudziba_zaleniekos)

Mūsu rīcībā būs tikai 6 stundas, lai pārrunātu svarīgo un padraudzētos. Tādēļ lūgums ierasties bez bērniem, jo organizēt pasākumu ar bērniem prasa daudz papildus pūļu un cilvēkresursu. Lūdzu, sapratīsim arī tos, kuriem tas būtu jāorganizē un jāvada, jo arī viņi vēlas būt kopā ar mums.