Tikšanās paredzēta Kalpošanu vadītājiem un atbildīgajiem vietniekiem, un Mazo grupu vadītājiem un vietniekiem (ja viņi tiešām šo funkciju pilda)!

Ieplāno un tiekamies 7. jūlijā

Informācija par pieteikšanos un pasākuma norises vietu sekos vēlāk!