9.decembrī plkst. 14:00
SVĒTKU PASĀKUMS BĒRNIEM

Par Betlēmi mēs stāstīsim, par ganiem pusnaktī,
par vēsti, ko no debesīm Tiem nesa eņģeļi;
Par zvaigzni, kas pār Betlēmi tai naktī mirdzēja,
Jo viņas stari šodien vēl nes gaismu tumsībā.

Ielūgums / dāvaniņa iegādājams Info centrā | Līdz 2.decembrim