23. martā tikšanās “TIKAI VĪRIEM”.
Dieva Vārds, spilgtas uzrunas, laiks sadraudzībai.